แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ

แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนทองแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 56

แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนทองแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 56 แกะจากไม้ตะเคียนทองอายุกว่า 100 ปี และมวลสารอาถรรภ์หลายอย่างด้วยกันได้แก่ ผงพรายท้องกลม น้ำมันอาถรรภ์ ชิ้นอาถรรภ์ และ ผงอาถรรภ์ต่างๆ

พุทธคุณใช้ดีในทางให้โชคลาภ กิจการดี ร่ำรวย เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันสัตรูมิให้เข้าบ้าน

แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ

วิธีการบูชาแม่นางพรายชะบาทอง

ก่อนนำเข้าบ้าน บอกเล่าเจ้าที่ด้วยธูป 5 ดอก บอกกับเจ้าที่ว่า ลูกได้นำแม่ชะบาทองมา ก็ขออนุญาตนำเข้าบ้าน เข้ามาเพื่อเสริมโชคลาภ เสริมลาภ

คาถาบูชา ( ตั้งนะโม 3 จบ )

สะอะนิโส  สุสิ  สุสัง  อตัง  สะติง

แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ