โคตรเหล็กไหลไพรดำ ธาตุกายสิทธิ์ ของดีที่มีพลังในตัวสูง

เหล็กไหลน้ำหนึ่ง – แร่เหล็กไหลที่ไม่ยอมแข็งตัวเองใน

ธรรมชาติ 

แร่เหล็กไหล แม้ว่าจะนับเป็นสุดยอดของธาตุกายสิทธิ์ที่มีความพิเศษในตัวสูง  แต่แร่เหล็กไหลชนิดที่จัดได้ว่าดีที่สุดก็คือ เหล็กไหลประเภทน้ำหนึ่ง  อันเป็นแร่ธาตุที่ไม่ยอมแข็งตัวเองในธรรมชาติ  ต้องใช้วิชาการตัดเหล็กไหลเท่านั้นจึงจะนำเอา เหล็กไหลชนิดนี้ออกมาได้

เหล็กไหลน้ำหนึ่งเป็นเหล็กไหลที่หาได้ยากยิ่งนัก ผู้ใดหากได้เหล็กไหลชนิดนี้ เอาไว้ในครอบครอง นับว่าเป็นบุญ เพราะธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้สามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆ ให้เกิดกับชีวิตของเราอย่างไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะการปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายให้กับเรา เป็นคงกระพัน มหาอุด เป็นเมตตามหานิยม อีกทั้งยังสามารถรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเราอีกด้วย

แร่เหล็กไหลที่ไม่ยอมแข็งตัวเองตามธรรมชาติ กำลังยืดตัวออกจากรังเหล็กไหล เนื่องจากต้องอาคมด้วยการตัดเย็น

แร่เหล็กไหล มีพลังงานในตัวสูง พลังเหล่านี้เป็นพลังที่มีอยู่ในมหาจักรวาล  เป็นพลังอันลึกลับที่อยู่เหนือความรู้ และวิทยาการของโลกเรา  พลังแห่งมหาจักรวาล นี้ประกอบไปด้วยกลุ่มพลังแห่งจิตของมหาจักรวาล และ พลังอันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  จึงสามารถป้องกัยอันตรายจากการกระทำของแม่ธาตุทั้งสี่บนโลกได้ อีกทั้งพลังอันลึกลับดังกล่าว ยังสามารถนำมาใช้รักษาโรคภัยต่างๆ ให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์  โดยการปรับสมดุลของธาตุภายในระบบร่างกายของเรา  เมื่อธาตุภายในร่างกายเกิดความสมดุล จึงห่างไกลโรคภัยทั้งปวง

 

เหล็กไหลน้ำหนึ่งทรงหยดน้ำ