พระสังกัจจายน์

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ขอลาภ

กัจจายะนะ  นะหาเถโร  เทวะตานะระ  ปูชิโต  โสระโห 

ปัจจะยาทิมหิ  มะหาลาภัง  ภะวันตุเม  ลาเภนะ  อุตะโมโหติ  โสระโห

ปัจจะยาทิมหิ  มะหาลาภัง  สัพพะลาภา  สะทาโสตถิ  ภะวันตุ เม

พุทธคุณ เมตตา มหาลาภ มหาโชค แคล้วคลาด ค้าขายเป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม และ อุดมด้วยสติปัญญา

พระสังกัจจายน์

พระสังกัจจายน์

(เพิ่มเติม…)