งั่งพรายมหาเสน่ห์ เนื้อว่าน อาจารย์ดม หลานวงษ์ ฆราวาสจอมขมังเวทย์ แห่งบุรีรัมย์ ปี 61

วิชาไสยศาสตร์

ไสยศาสตร์เป็นวิชาแขนงหนึ่งที่ประณีตลึกลับ การที่จะทำหรือเรียนวิชาแห่งพลังเวทมนต์นั้น มันเกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลต่างๆ จะต้องถือหลักสำคัญ เช่น การทำตะกรุด เสื้อยันต์ พระเครื่อง พิศมร และผ้าประเจียด เป็นต้น…ฯลฯ… ต้องทำขึ้นให้ถูกต้องตามวิธีที่ท่านอาจารย์เกจิ ครูไสยศาสตร์ วางไว้ทุกประการ และมีความศรัทธาในไสยเวทย์นั้นๆว่าเข้มขลัง เป็นจริง มิฉะนั้นของที่ทำนั้นก็หามีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ ส่วนการใช้นั้นก็ต้องใช้ด้วยความเชื่อมั่นเช่นเดียวกันจึงจะมีประสิทธิผล อาทิ จะทำการลงยันต์เป็นผ้าประเจียด สำหรับกันตัวหรืออยู่ยงคงกระพันชาตรี ก็ต้องปรุงใจให้แข็งแกร่งกล้า ประดุจเพชรหรือหิน แล้วจึงเริ่มมากระทำตามวิธีการลงยันต์ ตลอดจนการปลุกเสกถูกต้องตามวิธี

ถ้าจะทำให้เป็นมหาเสน่ห์หรือมหานิยม ก็ต้องปรุงใจให้อ่อนละมุนไม่มีโลภ โกรธ หลง ทำใจให้สดชื่น ผ่องใส ประกอบไปด้วยความเมตตา กรุณา นั่นแหละจึงจะเป็นเมตตามหาเสน่ห์นิยมอย่างแท้จริง

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า หลักสำคัญก็ใจ ต้องมีดวงใจใสสะอาด มีความเชื่อมั่นจริง ต้องตามวิธี และพิธีกรรมที่ถูกต้อง ให้ใช้ความเชื่อมั่น จะสัมฤทธิ์ผลดังใจปรารถนาทุกประการ.

พิธีพุทธาภิเษกวัดถุมงคล หลวงพ่อทวด ณ กลางทะเลแสมสาร อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ระยอง 6 เมษายน 2557

การใช้ไสยศาสตร์

ไสยศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังวิญญาณและความเชื่อเหนือธรรมชาติในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมมนุษย์ โดยมีความเชื่อว่ามีการใช้พลังวิญญาณลึกลับสำหรับการรักษา การเปลี่ยนแปลงสภาพหรือสภาวะทางจิต รวมถึงการคาดการณ์อนาคต

ไสยศาสตร์มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้เวทมนตร์ คาถาอาคม และความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดา หรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติปกติซึ่งแตกต่างจากวิทยาศาสตร์ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยกฎและทฤษฎีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์

การศึกษาไสยศาสตร์จึงเป็นการทำความเข้าใจระบบความเชื่อและวัฒนธรรม ที่ไม่สามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ปกติ ซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา

พิธีพุทธาภิเษกวัดถุมงคล หลวงพ่อทวด ณ กลางทะเลแสมสาร อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ระยอง 6 เมษายน 2557

พลังของไสยศาสตร์

พลังการรักษาและเยียวยา : ในไสยศาสตร์มีความเชื่อว่าสามารถใช้เวทมนตร์และคาถาอาคมเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น การขจัดเอาสิ่งชั่วร้ายออกไป การปลุกเสกให้เข้มแข็งขึ้น หรือการสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกายและจิตใจ

พลังการเปลี่ยนแปลงสภาพ : ความเชื่อในไสยศาสตร์ยังครอบคลุมถึงการใช้เวทมนตร์เพื่อเปลี่ยนสภาพของบุคคล สิ่งของ หรือสภาพแวดล้อม เช่น การแปลงร่างเป็นสัตว์ การทำให้อยู่ในภาวะสงบ หรือการดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ

พลังการทำนายอนาคต : ในไสยศาสตร์มีความเชื่อว่าผู้ที่มีความสามารถพิเศษสามารถใช้ศาสตร์ลี้ลับต่างๆ เพื่อทำนายอนาคตของบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การดูดวง การทายนิสัย หรือการเปิดโชคลางต่างๆ ความเชื่อมั่นในพลังของไสยศาสตร์นี้ได้รับการสืบทอดและเผยแพร่ผ่านความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช้านาน แม้จะไม่ได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ตาม.

กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช

กะลาตาเดียวแกะราหู

กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก ของมงคลที่ธรรมชาติให้มา เป็นของทนสิทธิ์จากพืช ให้พุทธคุณดีทางด้าน เมตตา มหานิยม คงกระพันชาตรี ป้องกันภูติผีปีศาจ

ลักษณะของกะลาตาเดียว จะมีปากที่เป็นรูงอกหน่อหนึ่งลูก และจะมีตาส่วนที่บุ๋มลงไปเพียงหนึ่งตาเท่านั้น โดยจะมีเส้นสาแหรกแบ่งกะลาออกเป็นสองส่วน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แม้ยังไม่ผ่านพิธีกรรม(ปลุกเสก) ก็สามารถใช้เป็นของมงคลได้ ตามความเชื่อมาตั้งแต่โบราณ

แต่ถ้าหากนำมาแกะเป็นรูปพระราหู แล้วนำเข้าพิธีปลุกเสก ผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นของขลังที่ทรงพลานุภาพ ให้กับผู้บูชาได้สมปรารถนาทุกประการ

กะลาตาเดียวเป็นของหายากพอสมควร เพราะว่ากะลามะพร้าวทั่วไป เป็นร้อยเป็นพันลูก จึงจะพบสักลูกสองลูก ถ้าผู้ใดพบเจอก็นับว่าโชคดีของผู้นั้น คนโบราณจะใช้กะลาตาเดียวตัดครึ่งใบ นำส่วนที่มีตาเดียวไว้ใช้ตักข้าวสารหุงกิน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง ไม่มีอดอยาก ในการทำมาหากิน ประกอบอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว

กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช

พระราหู

ตามตำรามหาทักษาพยากรณ์กล่าวไว้ว่า เมื่อบุคคนใดก็ตาม ถูกพระราหูเสวยอายุ หรือ พระราหูแทรก ในช่วงเวลานั้นจะเกิดความรุ่มร้อน มีเคราะห์ต่างๆ เพราะพระราหูเป็นเทพอสูร เป็นเทพบาปเคราะห์ แม้ยามที่พระราหูจะจรพ้น การเสวยอายุหรือแทรกอายุไป ก็ยังแผลงฤทธิ์ตอนเข้าหรือตอนออกด้วย ในทักษาจึงกำหนดไว้ว่า เมื่อพระราหูเสวยอายุหรือแทรก จะต้องทำพิธีต้อนรับพระราหู และตอนที่พระราหูจะออก ต้องทำพิธีส่งพระราหู หาไม่แล้วจะเดือดร้อน จนไม่อาจประคองตัวได้ ถึงกับล้มละลาย หรือประสบกับภัยพิบัติต่างๆกับตัวเอง และบุคคนรอบข้างได้ แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่บุพราจารย์โบราณ ใช้บรรเทาฤทธิ์ของราหูได้เป็นอย่างดี คือ กะลาตาเดียวนั่นเอง.

พุทธคุณกะลาตาเดียวแกะราหู

กะลาตาเดียวแกะราหู ที่ผ่านพิธีกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะให้พุทธคุณด้าน :

– คงกระพันชาตรี เป็นมหาอุดอย่างยอดเยี่ยม

– เป็นเมตตามหานิยม แก่ผู้พบเห็น การเข้าหาเจ้านาย เจรจาค้าขาย หรือ เพศตรงข้าม

– เป็นมหาลาภ ช่วยดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมา (ไม่มีอดอยากแก่ผู้บูชา ทุกอาชีพ ทุกการงาน)

– ป้องกันภูติผีปีศาจ แก้คุณไสย มนต์ดำ กันคุณผีคุณคน เสนียดจัญไรต่างๆ ได้ดีที่สุด

กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช

 

กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช
กะลาตาเดียว ผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หายาก เป็นของมงคลที่ธรรมชาติให้มา ของทนสิทธิ์จากพืช

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน องค์นี้สวยสมบูรณ์มาก

พระผงสุพรรณ เป็นยอดพระเครื่องฯ ในชุดเบญจภาคีที่มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่ง

ตำนานการสร้างพระผงสุพรรณ

     ตำนานการสร้างพระผงสุพรรณนั้น ท่านอาจารย์กลิ่น วัดจักรวรรดิ์ ฯ จังหวัดพระนคร ได้บอกเล่าว่า ท่านมหาชื้น วัดจักรวรรดิ์ ฯ เป็นผู้ตัดต่อจากลานทอง ที่ปรางวัดพระธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี พ, 2453 มีใจความดังนี้ 

     ศุภมัสดุ 1265 สิทธิการิยะแสดงบาทไว้ให้รู้ว่ามีฤาษีพิลาลัยเป็นประธาน เราจะทำด้วยฤทธิ์ ทำเครื่องประดิษฐ์มีสุวรรณ เป็นต้น คือ พระบรมกษัตริย์ พระศรีธรรมาโศกราชเป็นผู้ศรัทธา ฤาษีทั้ง 4 ตน จึงพร้อมใจกันนำเอาแร่ว่านทั้งหลายอันมีฤทธิ์กับแร่ต่างๆ ครั้งได้แล้วพระฤาษี จึงอันเชิญเทพยดาเข้ามาช่วยกันทำพิธี เป็นพระพิมพ์สถานหนึ่ง สถานหนึ่งแดง ได้เอาว่านทำผงปั้นพิมพ์ด้วยลายมือ พระมหาเถรปิยทัสสะดิสศรีสาริบุตร คือเป็นใหญ่ เป็นประธานในที่นั้น ได้เอาแร่ต่างๆ ซัดยาสำเร็จแล้วให้นามว่าแร่สังฆวานรได้หล่อเป็นพิมพ์ต่างๆ มีอานุภาพต่างกัน เสกด้วยมนต์คาถาครบ 3 เดือน แล้วเอาไปประดิษฐานไว้ในสถูปใหญ่แห่งเมืองพรรธม ถ้าผู้ใดได้พบให้รีบเอาไปสักการบูชาเป็นของวิเศษนักแล ฯ

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน องค์นี้สวยสมบูรณ์มาก พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน องค์นี้สวยสมบูรณ์มาก(หน้า)

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน องค์นี้สวยสมบูรณ์มาก พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน องค์นี้สวยสมบูรณ์มาก(หลัง)

กรุแตกเมื่อปี พ. . 2456

     นาย พิน ฯ ได้เล่าว่า ในปี พ.  2456 สมัยนั้นตนยังเป็นเด็กลูกวัดอยู่ ต่อมาได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาถามแกว่า :

“วัดพระธาตุไปทางไหน” นายพิน ฯ ก็ชี้บอกทางให้ ครั้งภายหลัง นายพินฯ จึงมาทราบว่าพระธุดงค์รูปนั้น ได้ลายแทงมาขุดหาสมบัติ ของสำคัญได้ผอบทองคำไปใบหนึ่ง และมิได้นำอะไรไปจากกรุเลย แต่ชาวจีนที่พระธุดงค์จ้างมาขุด กับได้พระเครื่องฯ ต่างๆไปเป็นอันมาก อาทิ พระผงสุพรรณ พระกำแพงศอก ฯลฯ แล้วนำออกเร่ขาย ความทราบถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็รีบไปจัดการอุดช่องที่เจาะพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเสีย

     ในปี พ..2456 (ปีเดียวกับกรุแตก ) พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวไปเปิดกรุได้พบลายแทงแผ่นลายเงินทอง จารึกอักษรขอม

     ครั้งต่อมาพระยาสุนทรบุรี ได้นำเอาพระผงสุพรรณ ขึ้นถวายตลอดจนพระเครื่อง ฯ กรุพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ แด่ล้นเกล้า ฯ ร.6

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน พร้อมใบรับรองพระแท้ พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน พร้อมใบรับรองพระแท้(หน้า)
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน พร้อมใบรับรองพระแท้ พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน พร้อมใบรับรองพระแท้(หลัง)

อภินิหารพระผงสุพรรณ

     สมัยก่อนโน้น ชาวเมืองสุพรรณนิยม กีฬาชนควาย พนันกัน เอาเงินเอาทองและเล่นกันมาก ประจวบกับในระหว่างนั้น พระผงสุพรรณนั้นมีมาก และไม่มีมูลค่า(ราคาของเงิน )เหมือนเช่นปัจบันนี้ จึงได้นำเอาพระผงสุพรรณองค์ที่แตกหัก ไปบดให้ละเอียด ผสมคลุกกับหญ้าให้ควายกิน แล้วนำควายไปชนกัน ปรากฏว่า ควายที่กินเศษผงพระผงสุพรรณเข้าไป ขวิดได้ดีมาก และหนังเหนียวเสียด้วย เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก

วิธีการอาราธนาการใช้

     ให้เอาพระผงสุพรรณสรงน้ำหอม นั่งบริกรรม พุทธคุณ, ธรรมคุณ, สังฆคุณ 108 จบ สวดพาหุง 3 จบ

ให้เก็บน้ำมันหอมไว้ใช้ได้เสมอ และถ้าจะให้เพิ่มความขลังให้ว่าบทดังนี้อีก กลั้นลมหายใจให้เป็นสมาธิเพื่อความขลังยิ่งขึ้นว่า คะเต ลิก เก กะระณังมะหา ชัยยังมังคะลัง นะมะพะทะ กิริมิติ กุรุมุธุ เกเรเมเถ กะระมะถะ ประสิทธิ์นักแลฯ

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน พร้อมใบรับรองพระแท้ พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน พร้อมใบรับรองพระแท้(หน้า)

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน พร้อมใบรับรองพระแท้

ลักษณะพระผงสุพรรณ

      – กรอบ เป็นรูปสามเหลี่ยม ยอดตัด ( ตัดด้วยตอก )ตลอดจนขอบข้าง

      – แบบชนิดคล้ายพระนางพญาก็มี แต่มีน้อยมาก พระวรกาย เป็นพระพุทธรูป ศิลป์สมัยอู่ทอง

      – แบบพิมพ์ที่มารตฐาน มี 3 แบบคือ พิมพ์หน้าแก่ พิมพ์หน้ากลาง และ พิมพ์หน้าหนุ่ม

      – พระเกศ ซ้อนกัน 3 ชั้น พระกรรณ หย่อนยาน ปลายพระกรรณซ้ายหักเข้ามุมใน ต้นของพระกรรณติดกับพระเศียร คล้ายหูแพะ พระอุระ คล้ายหัวช้าง พระอุทร แฟบ ด้านหลังจะปรากฏรอยนิ้วมือเกือบทุกองค์

      – พระผงสุพรรณ มีสีที่แตกต่างกัน ถึง 4 สี คือ 1 สีดำ 2 สีแดง 3 สีเขียว 4 สีพิกุลแห้ง

พระพุทธคุณ ใช้ดีในทางเมตตามหานิยม คงกระพัน  แคล้วคลาด และคงกระพันชาตรี

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน(หน้า)
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน(หลัง)