หลวงปู่ข้าวแห้ง ศิษย์เอก หลวงปู่สรวง

กุมารยิ้มรับทรัพย์ หลวงปู่ข้าวแห้ง วัดตาปันศรัทธาธรรม จ.สุรินทร์

หลวงปู่ข้าวแห้ง ศิษย์เอก หลวงปู่สรวง

หลวงปู่ข้าวแห้ง ศิษย์เอก หลวงปู่สรวง

หลวงปู่ข้าวแห้ง ได้จัดสร้างกุมารยิ้มรับทรัพย์  เพื่อให้ลูกศิษย์ไปเลี้ยงบูชาในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างนี้  ซึ่งเน้นพุทธคุณ ในเรื่องเมตตา  ค้าขาย  โชคลาภ  เฝ้าบ้าน  โดยเฉพาะเจาะจง  ซึ่งมีวัตถุอาถรรพณ์  ประกอบด้วย :

1. ดิน 7 ป่าช้า เป็นดินที่มีอาถรรพณ์ มีพลังมากที่สุด เพราะถือว่าเป็นดินที่มีวิญญาณต่างๆ มากมายที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้น เช่น สุสาน  ป่าช้า

2. ดิน 7 โปร่ง ถือว่าเป็นดินที่มีเทวดารักษาอยู่

3. ดิน 7 ท่า ( 7 แห่ง ) เป็นท่าน้ำที่มีคนสัญจร หรือ เดินทางไปมามากมาย จะมีพลังต่างๆ หลายแห่งมารวมกัน

4. ดิน 7 สวน 7 ไร่ 7 นา ถือว่าเป็นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก  สวนไหน ไร่ไหนผลิดดอกออกผลมาก ก็จะนำดินสวนนั้นๆ มาเป็นมวลสาร

5. ดิน 7 ถ้ำ เป็นดินที่มีความศักดิ์สิทธ์มาก  เพราะถือว่าเป็นที่สถิตย์ของฤาษี  เทวดา  เจ้าป่า  เจ้าเขา  ถือว่าเป็นดินที่วิเศษอย่างยิ่ง

6. เถ้าอาถรรพณ์ อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด  เพราะเป็นมวลสารที่เหมือนร่างกายของมนุษย์  ต้องมีกระดูกบรรจุ  ที่ขาดไม่ได้จึงต้องนำมวลสารผสมเข้าไป  ใช้ผงเถ้าอาถรรพณ์จากเมรุต่างๆเข้ามาผสม  นำมวลสารทั้หมดนี้มาทำพิธีพลี  สกดญาณแล้วนำมากดพิมพ์เป็นรูปกุมารทอง ยิ้มรับทรัพย์  หลวงพ่อได้ทำการปลุกเสกด้วยเวทวิทยาคม โดยการตั้งธาตุ ให้มีฤทธิ์เดช  มีขันธ์ 5 ใส่อาการ 32 บรรจุลมปราณให้กุมารทอง ตรึงรูปตรึงนาม  ปลุกเสกประจุพลังอาถรรพณ์มนตรานพพานสูตรมหาภูมิคืนครรภ์  หลวงพ่อได้ทำพิธีเปิดเนตรให้กับกุมารทอง ทุกๆตนจนครบ 7 เสาร์ 9 อังคาร  พุทธคุณเด่นในเรื่อง เมตตา  ค้าขาย  โชคลาภ  เรียกลูกค้าเข้าร้าน  ทวงหนี้  ช่วยติดต่อการงานราบรื่น  เฝ้าบ้าน  แล้วแต่อธิษฐานขอ

คาถาบูชา

โสสะอะนิ   จิเจรุนิ   เจตะสีกัง   รูปัง  นิพพานัง

ตังนิพพุตติง   มะพะทะนะ

ปะถะวีธาตุ   พะทะนะมะ   โตโชธาตุ   ทีฆังวา   ภะกะสะจะ

กะสะจะภะ   วาโต   เสนโต   ปัสสาโส

หัทธะยัง   สีวังชีวัง   อุตเตติ   เอกะชานัง   ปะรัง   ยัตตะวา   อาคัจฉาหิ

สะอะนิโส   เอหิ   ตาตะ   ปิยะ   ปุตตะ    ปุเร   เอกะ    ปาระมี   หัตถะยัง

เมภิสัญจิถะ   กะโรถะวะจะนัง   อัจฉะรา   พะวะสา   ตะราชา   ติปะรัง

ตะริสามิ   อุทะริสัง   สะเทวะกัง

วัตถุมงคล รุ่นปาฏิหาริย์ยิ้มรับทรัพย์ หลวงปู่ข้าวแห้ง

วัตถุมงคล รุ่นปาฏิหาริย์ยิ้มรับทรัพย์ หลวงปู่ข้าวแห้ง