อิ่นพยนต์สะกดรักเรียกจิต มัดใจหัวใจชายหญิง

ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

อิ่นพยนต์นี้เป็นวิชาผูกหุ่น ที่ใช้ในการเรียกจิตเรียกใจ เรียกคนรักกลับ หรือทำเสน่ห์ให้คนมารักใคร่ลุ่มหลง  ครูบาเดช ท่านได้นำไม้รักกับไม้มะยม นำมาพันด้วยด้ายมัดตราสังข์ ผูกเป็นหุ่นพยนต์ขึ้นมา  ตัวหนึ่งเป็นชาย อีกตัวหนึ่งเป็นหญิง มัดกอดกันแนบแน่น สะกดรัก นึกรัก นึกใคร่ สั่งให้รัก สั่งให้หลง ช่วยเหลือส่งเสริมด้านความรักคู่ครอง  หญิงรักชาย  ชายรักหญิง หรือ ชายรักชาย  หญิงรักหญิง  เป็นเครื่องรางที่มีอยู่จริง ดังคำที่ว่าไว้ ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ต้องเอาด้วยกล หากไม่ได้ด้วยกล ต้องเอาด้วยมนต์คาถา  เมื่อคิดจะเป็นคู่แล้วต้องไม่แคล้วจากกัน  จะต้องรักกันไปจนวันตาย ไม่พรากจากกัน

ครูบาเดช ท่านสร้างจำนวนไม่มากนัก ส่วนมากจะทำให้ลูกศิษย์เท่านั้น

วิธีบูชาอิ่นพยนต์สะกดรัก เรียกจิตมัดใจหัวใจชายหญิง

ให้นำใบรักที่ขึ้นทางกิ่งทิศตะวันออก  ก่อนเด็ดให้อธิฐานบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อน  จากนั้นให้กลั้นใจเด็ด  ตัดขนาดพอดี  นำมาเขียนชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิดเรา กับ คนที่เราปราถนา สอดลงไประหว่างแขนทั้งสองข้างของ อินพยนต์  แต่ถ้าไม่มีใบรักจริงๆ ให้ใช้ธูป หรือ กระดาษแทนก็ได้ แล้วนำไปบูชา ท่องด้วยคาถาที่ให้ไว้ ก่อนนอนทุกคืน  บูชาไว้บนหัวนอน หรือ ตามที่สะดวก จะทำให้ผู้นั้นรักเรา หลงเรา กังวลจิตกังวลใจ จนทนอยู่มิได้  อย่างจับจิตจับใจ คิดถึงคนึงหาเรา หรือ คนที่มีคู่ครองอยู่แล้ว แต่อยากให้เขารักเรามากยิ่งขึ้น ให้เขียนชื่อแฟนเราใส่  เขาก็จะรักใคร่ปรองดองเรามากยิ่งขึ้น  ไม่คิดนอกใจเราเด็ดขาด หรือ เขียนชื่อเจ้านายใส่  เขาจะเมตตาเรา รักเราเอ็นดูเราเหมือนดังลูกในใส้  หรือ เขียนชื่อสัตรูคู่อริ เขาก็จะไม่คิดร้ายต่อเรา กลับมาเป็นมิตรกับเรา

เสกด้วยคาถาเรียกจิตว่า

โอมจิตตังมนุสสานัง   ปุริสาอิตถียัง   โอมพรหมจิตตัง   ปิยังมะมะโอมจิตตัง   ปุริโส  นาย…..นามสกุล…..โอมจิตตังอิตถีโย   นาง….นามสกุล…..โอมจิตตะ  จิตตัง   ผูกจิต  ผูกจัง  ปิยังมะมะ  ( เพี้ยง  เป่าลงไปอิ่น 3 ครั้ง )

เสกต่อว่า

สัพพะเนหัง   กายะพันธะนัง   อธิษฐามิ   พุทธะรักษา   สัพพะสิเนหัง   จิตตะพันธะนัง   อธิษฐามิ   ธัมมะรักษา   สัพพะสิเนหัง   วิญญาณนะพันธะนัง   อธิษฐามิ   สังฆะรักษานะลอมจิต   โมลอมใจ   พุทหลงไหล   ธาหลงเชื่อ   ยะไม่เบื่อกูทุกคืนวัน   โอมพุทธัง ขอให้มึงร้อนในดวงจิต   สังฆัง ขอให้มึงร้อนข้างในดั่งเพลิงเผา อย่าช้าอยู่นาน ร้องให้ตามกูมา   เอหิ  ปิยังมะมะ  ( เพี้ยง  เป่าลงไปอิ่น 3 ครั้ง )

อิ่นสกดรักเรียกจิตมัดใจหัวใจชายหญิง