เหรียญพญานาค ที่ระลึกในงานวันออกพรรษา 18-10-2548 อ.โพนพิสัย จ. หนองคาย

วันออกพรรษา เมื่อวันอังคารที่ 18 ตลาคม พ.ศ 2548 ที่ผ่านมา จ.หนองคาย นอกจากคึกคักไปด้วยบรรยากาศของบั้งไฟพญานาคแล้ว เหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญคือ การสถาปนา ” พุทธอุทยานนานาชาติ ” ด้วยแนวคิดที่ว่า ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนา ล่าสุดได้รับการเสนอให้เป็น ” ศูนย์กลางทธศาสนาโลก ” จากมติที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี พ.ศ 2548 ทำให้ประเทศไทยต้องมีบทบาท และกิจกรรม เพื่อแสดงความเป็นผู้นำทางด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติมากขึ้น

วันออกพรรษา 18-10-2548 อ.โพนพิสัย จ. หนองคาย

โครงการพุทธอุทยานนานาชาติ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จึงได้บังเกิดขึ้นเพื่อ :

1. เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโลก

2. เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า และเผยแผ่พระพุทธศาสนา

3. เป็นสถานที่ประชุมอบรม และฟังธรรมของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า

4. เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรม และประกอบกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทั้งของประชาชนชาวไทย และในระดับนานาชาติ

5. เป็นพุทธบูชา และเป็นพุทธานุสรณียสถานสืบสานตำนานบั้งไฟพญานาคให้ชาวโลกได้รับรู้ความจริง

6. เป็นรมณียสถานอันสงบร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ” มูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติ ” จดทะเบียน จัดตั้ง เป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ 2548 โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นประธานมูลนิธิ ตั้งอยู่ เลขที่ 65 หมู่ที่ 13 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย บนพื้นที่ 300 ไร่ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง และถนนทางหลวงแผ่นดินสายหนองคาย – บึงกาฬ ในเขตอ.โพนพิสัย ติดกับห้วยน้ำเป เขตกิ่ง อ.รัตนวาปี

การจัดแบ่งพื้นที่เป็น 2 โซน โดยมีถนนทางหลวงคั่นกลาง

1. โซนชั้นนอก อยู่ติดถนนทางหลวงคนละฟากกับโซนชั้นใน ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร และธุระกิจบริการต่างๆ , ห้องน้ำ , พื้นที่สำหรับจอดรถบัส 200 คันและรถยนส่วนตัวอีก 1800 คัน

2. โซนชั้นใน ด้านหนึ่งอยู่ติดถนนทางหลวง อีกด้านหนึ่งติดแม่น้ำโขง ประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ เช่น งานประติมากรรมกลางแจ้ง บอกเรื่องราวพระพุทธศาสนา  และพญานาค , อาคารอเนกประสงค์ มีทั้งห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์  ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องทำงานของมูลนิธิฯ , สวนป่าแมกไม้นานาพันธุ์  ที่ปรากฏในพุทธประวัติ เช่น ต้นโพธิ์  ต้นไทร ต้นหว้า ต้นเกต ต้นจิก ฯลฯ , แนวดงต้นสน ด้วยความหมายว่า ” สน ” คือ ความมุ่งมั่นจดจ่ออยู่ที่ใจ เพื่อให้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริง คือ พระรัตนตรัย ถัดไปเป็นพื้นที่สนามหญ้าริมฝั่งโขง ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้างสามารถรองรับสาธุชนมาทำกิจกรรมร่วมกันได้กว่า 100,000 คน สุดท้ายเป็นแนวเขื่อนชั้นบันไดชายฝั่งโข่ง เป็นจุดสำหรับชมปรากฏการณ์ บั้งไฟพญานาค รองรับผู้คนไดประมาณ 30,000 คนในวันงานสถปนา

เริ่มจาก ภาคเช้า 6.00 น .ถึง 7.00 น . ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์  2,000 รูป ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว โดยมี ฯพณฯ อุไรวรรณ เทียนทอง รมต. กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีตักบาตร

ต่อมาเวลา 7. 20 น. พิธีรับส่งมอบแรงงานลาว โดยมี ฯพณฯ รมต. สมศักดิ์ เทพสุทิน  รมต. กระทรวงแรงงาน เป็นประธานร่วมกับ รมต. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม แห่ง สปป. ลาว และมีการปล่อยนกพิราบขาว 11 คู่ จำนวน 22 ตัว

สถาปนาพุทธอุทยานนานาชาติ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ภาคบ่าย เริ่มเวลา 14.00 น. เป็นพิธีสถาปนา ” พุทธอุทยานนานาชาติ ”

  • ฯพณฯ  สมศักดิ์ เทพสุทิน  รมต. กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี โดยมี ส.ส ประสิทธิ์ จันทาทอง กล่าวรายงาน
  • ฯพณฯ  สมศักดิ์ เทพสุทิน  รมต. กระทรวงแรงงานประธานกล่าวนำทอดผ้าป่าถวายต้นสน
  • พระเดชพระคุณพระเทพมงคลรังสี ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิกลั่นแผ่นดิน

จากนั้น ฯพณฯ  สมศักดิ์ เทพสุทิน ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ และ ฯพณฯ อุไรวรรณ เทียนทอง ปลูกต้นไทร พร้อมด้วยประชาชนทั้งหลายที่อยู่ในงานช่วยกันปลูกต้นสน 20,000 ต้น

ต่อมาเวลา 15.30 น. พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ โดยมี นายดาบประดิษฐ์ จันทร์ดามี กล่าวรายงาน คุณลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์  ประธานคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดงาน และนำประชาชน เท ทุบ เผา

ภาคเย็นเป็นพิธี ปล่อยโคมลอย และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

พิธีปล่อยโคมลอยและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วันออกพรรษา 18-10-2548 อ.โพนพิสัย จ. หนองคาย

เริ่มเวลา 17 00 น. มีกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง โบกธง และเป่าดวงแก้ว , 18.00 น. ฯพณฯ  สมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานกล่าวนำถวายประทีปเป็นพุทธบูชา  และนำอธิษฐานจิต จากนั้นจึงร่วมใจกันจุดประทีป และปล่อยโคมลอยบูชาพระพุทธเจ้า ตลอดคืนสาธุชนได้สวดสรรเสริญ คุณของพระรัตนตรัย และชมบั้งไฟพญานาคอย่างสงบเรียบร้อย สมกับเป็นชาวพุทธที่ดีจริงๆ