ตะกรุดสาริกา ยันต์มหาโภคทรัพย์ พระครูปลัดวินัย วัดเวฬุวัน

ตะกรุดสาริกา ยันต์มหาโภคทรัพย์ เข้าพิธีอธิฐานจิตปลุกเสก โดยท่านเจเจ้าอาวาส พระครูปลัดวินัย อุตฺตโม วัดเวฬุวัน จ.ปทุมธานี

ถ้าจะกล่าวถึง ตำรับวิชาสายวัดเวฬุวันนั้น ไม่ได้เป็นสองรองใคร  ก็ด้วยชื่อเสียงที่มีมายาวนาน  ซึ่งถ่ายทอดกันมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน คือ ยุคของพระครูปลัดวินัย อุตฺตโม เจ้าอาวาสในปัจจุบัน  ซึ่งท่านเป็นศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาสายตรงมาจาก หลวงพ่อถาวร อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อน ซึ่งเป็นอาจารย์ของ พระครูปลัดวินัย  ดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยว่า เพราะเหตุใดวัตถุมงคลทุกประเภท ทุกรุ่น ที่ทางวัดเวฬุวันปลุกเสก จึงมีอานุภาพมากมาย เกิดปาฏิหาริย์อย่างต่อเนื่อง

ดังเช่นตะกรุดมหาโภคทรัพย์ ที่ประกอบ กับ ตะกรุดสาริกา ที่ทางวัดปลุกเสกจึงมีอานุภาพมหัศจรรย์  บังเกิดโภคทรัพย์ไม่ขาดสาย  ด้วยอุปเท่ห์แห่งพระคาถาหัวใจเศรษฐี ” อุ  อา  กะ  สะ ” ซึ่งเป็นยอดแห่งคาถาที่ใช้กำกับในแผ่น ตะกรุดมหาโภคทรัพย์  และ ในส่วนความหมาย ของ พระคาถาหัวใจเศรษฐีนั้นมีอุปเท่ห์อธิบายเอาไว้ดังนี้ :

อุ   หมายถึง อุฏฐานสัมปทา คือ ความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงาน และ ขยันหาความรอบรู้ในสรรพวิชาใส่ตัว  ด้วยความหนักเอาเบาสู้ และ มีเป้าหมายที่มั่นคง

อา    หมายถึง   อารักขสัมปทา คือ ความถึงพร้อมด้วยการรู้จักรักษาทรัพย์ และ การรู้จักใช้จ่ายทรัพย์อย่างสมเหตุสมผล และ มีความเพียงพอในการดำรงชีพ

กะ    หมายถึง   กัลยาณมิตตตา คือ การมีเพื่อนเป็นคนดี เป็นเพื่อนแท้ที่คอยช่วยชี้แนะให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  ไม่ฉุดดึงลงไปในทางที่ชั่ว และ คอยเกื้อหนุนกันในกิจการนั้นๆ

สะ    หมายถึง   สมชีวิตา คือ การถึงพร้อมด้วยความสมถะ รู้จักเลี้ยงชีพด้วยกำลังทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยสติ และ ไม่ทำอะไรที่เกินกำลังแห่งทรัพย์ ไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเกินตัว

คาถาทั้ง 4 ตัวอักขระนี้เรียกว่า “หัวใจเศรษฐี” ซึ่งบรมครูไสยศาสตร์ท่านได้จำแนกออกมา และ นำเอาอักขระตัวต้นของคาถานั้นๆ แยกออกมาแล้วนำเอามาผูกขึ้นเป็นคาถา หัวใจเศรษฐี ที่มีอานุภาพวิเศษ 2 ประการ :

ความวิเศษประการแรก  วิเศษเพราะเป็นพระคาถาที่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระพุทธเจ้า  ที่ทรงตรัสสอนพระภิกษุ และ ประชาชนทั่วไป  ซึ่งนับว่ามีความวิเศษศักดิ์สิทธิ์มาแต่เดิม และ ความวิเศษประการที่ 2 คือ ความหมายอันสุขุมลุ่มลึกที่ซ่อนอยู่ในพระคาถา คือ คำสอนที่เป็นแนวทางปฏิบัติให้ก้าวสู่ความเป็นเศรษฐี  ด้วยหลักการครองตนให้อยู่ในความไม่ประมาท และ มีความขยันหมั่นเพียร  รู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติ และ มีเพื่อนที่ดี  ดังนั้นบรมครูที่ท่านนำเอาพระคาถาหัวใจเศรษฐี มาบรรจุลงในตะกรุดมหาโภคทรัพย์นั้น  ท่านย่อมเล็งเห็นผลเลิศที่จะบังเกิด แก่ผู้ที่นำเอาไปใช้ เพื่อเกื้อหนุนชีวิตให้รุ่งเรืองก้าวหน้า จนถึงขั้นเศรษฐี และ มหาเศรษฐี

ยันต์มหาโภคทรัพย์นี้ ใช้พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าล้อมเอาไว้ทั้ง 4 มุม และ ประกอบด้วยพระคาถาด้านเมตตาโภคทรัพย์  ดังนี้ “โอม  ธะมัง  โภคัง   เมตตาจิตตัง   เอหิ   จิตตัง  ปิยัง  มะมะ”  เป็นหลักแล้ว  ประกอบด้วยกลคาถาตัวเลขที่มีความหมายอันลึกซึ้งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในช่องต่างๆ  บริเวณตากลางของยันต์  ซึ่งมีอุปเท่ห์มากมายล้วนมีความหมาย และ ความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

พระครูปลัดวินัย อุตฺตโม วัดเวฬุวัน ปทุมธานี

พระครูปลัดวินัย อุตฺตโม วัดเวฬุวัน ปทุมธานี

พิธีปลุกเสก ตะกรุดสาริกา ยันต์มหาโภคทรัพย์ ณ วัดเวฬุวัน ปทุมธานี

พิธีปลุกเสก ตะกรุดสาริกา ยันต์มหาโภคทรัพย์ ณ วัดเวฬุวัน ปทุมธานี

พิธีปลุกเสก ตะกรุดสาริกา ยันต์มหาโภคทรัพย์ ณ วัดเวฬุวัน ปทุมธานี

ตะกรุดสาริกา ยันต์มหาโภคทรัพย์ พระครูปลัดวินัย วัดเวฬุวัน
ตะกรุดสาริกา ยันต์มหาโภคทรัพย์ พระครูปลัดวินัย วัดเวฬุวัน
ยันต์มหาโภคทรัพย์
ตะกรุดสาริกา ยันต์มหาโภคทรัพย์ พระครูปลัดวินัย วัดเวฬุวัน
ตะกรุดสาริกา ยันต์มหาโภคทรัพย์ พระครูปลัดวินัย วัดเวฬุวัน