พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่

พระกรุ วัดเชิงท่า นนทบุรี

พิมพ์พระประธาน

เนื้อชินตะกั่ว ทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่

พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี เป็นพระกรุเก่าที่ราคาไม่สูงมาก มีหลากหลายพิมพ์และหลายสภาพ ฝีมือช่างหลวง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บ้างว่าเป็นพระอยุธยาตอนปลาย อายุราวสองร้อยกว่าปี แตกกรุออกมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2508 ลักษณะเป็นพระพุทธ และพระสาวกหล่อลอยองค์ พระสร้างจากตะกั่ว มีไขและสนิมแดง พระทุกองค์ปิดทองลงกรุหมด มีหลายสิบพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีผู้พบพระขุนแผนเคลือบอีกจำนวนหนึ่งที่วัดเชิงท่า เป็นพิมพ์เดียวกันกับวัดใหญ่ชัยมงคลทุกประการ แต่ต่างกันที่น้ำยาเคลือบของวัดเชิงท่า สีจะอ่อนกว่า เข้าใจว่าโดนน้ำเซาะจนทำให้โดนผิวของน้ำยาเคลือบจางลงไป น่าจะเล่นหาเป็นของวัดใหญ่ชัยมงคลกันเกือบหมดแล้ว

พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี เป็นพระกรุเก่าที่มีประสบการณ์ทางด้าน คงกระพัน แคล้วคลาด เมตตามหานิยม บูชาได้อย่างสนิทใจ เพราะเป็นอีกหนึ่งพระกรุเก่าที่ราคาไม่สูง แต่มากด้วยพุทธคุณที่น่าสะสมบูชา.

พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดเชิงท่า พิมพ์ใหญ่

[ecwid widgets=”productbrowser search minicart” categories_per_row=”3″ grid=”10,3″ list=”60″ table=”60″ default_category_id=”26080265″ default_product_id=”0″ category_view=”grid” search_view=”list” minicart_layout=”MiniAttachToProductBrowser”]

พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี เนื้อชินตะกั่วทาทองลงรักแดง พิมพ์กลาง

พระกรุ วัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์สมาธิ เนื้อชินตะกั่ว ทาทองลงรักแดง พิมพ์กลาง

พระกรุวัดเชิงท่า ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า พญาเจ่ง หรือ เจ้าพระยามหาโยธานราธิบดี ( เจ่ง เป็นภาษามอญแปลว่า ช้าง ) เป็นโอรสของเจ้าเมืองเมียวดี ผู้ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระยาทะละ กษัตริย์ราชอาณาจักรมอญองค์สุดท้าย ได้นิพนธ์เป็นคำกลอนเกี่ยวกับการสร้างวัดเชิงท่าไว้ดังนี้ “เสร็จศึก สร้างวัด สลัดบาป แสวงบุญ คือวัดเชิงท่าบางตลาด วัดเกาะบางพูด นุสสรณ์บุญ” นำพล 3000 จากรัฐมอญมาพึ่งพระบารมี เมื่อปี 2318 โปรดให้อยู่ที่ปากเกร็ด สามโคก เป็นนายทัพรบศึก ชราสร้างวัดเชิงท่าก่อนวัดเกาะ ตมะปี 2365 อายุ 83 ปี , วัดเกาะพญาเจ่ง หรือ วัดเกาะบางพูด สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2318 โดยพญาเจ่ง อดีตแม่ทัพมอญผู้พาไพร่พลเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกษัตริย์ไทย ณ ที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานโปรดเกล้าจากพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปี 2319 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2330 (สมัยรัชากาลที่ 1) พญาเจ่ง ได้ช่วยไทยรบกับทัพพม่า มีความดีความชอบมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงทรงพระราชทานยศให้เป็นเจ้าพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิชัยณรงค์  ต่อมาบุตรชายคนโตได้รับพระราชทานยศให้เป็นเจ้าพระยามหาโยธาเช่นกัน ซึ่งท่านได้สร้างวัดนี้ต่อจากบิดา และถึงแก่อสัญกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 ท่านเป็นต้นสกุล “คชเสนี” พระอุโสถวัดเกาะพญาเจ่ง เป็นเขตโบราณสถานกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน และ กำหนดเขตที่ดินเมื่อ พ.ศ.2541 ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องทศชาติชาดก จากบันทึกนี้ทำให้เราทราบว่า วัดเชิงท่าเป็นวัดที่สร้างช่วงปี พ.ศ.2318 (หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาประมาณ 8 ปี).

พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง

พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์สมธิ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์สมธิ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์สมาธิ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์สมาธิ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์สมาธิ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์สมาธิ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์สมาธิ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์สมาธิ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์สมาธิ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์สมาธิ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์กลาง

[ecwid widgets=”productbrowser search minicart” categories_per_row=”3″ grid=”10,3″ list=”60″ table=”60″ default_category_id=”26080265″ default_product_id=”0″ category_view=”grid” search_view=”list” minicart_layout=”MiniAttachToProductBrowser”]

 

 

พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก

พระกรุ วัดเชิงท่า นนทบุรี เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์พระประธาน ( พิมพ์เล็ก )

วัดเชิงท่าเดิมเป็นวัดที่สำคัญของชุมชนในย่านปากด่าน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันเป็นวัดร้างตั้งอยู่ในเขตกรมชลประทาน ต.บางตลาด จ.นนทบุรี และอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เนื่องจากกรมชลประทานต้องการเวนคืนที่ดินในท้องที่ ต.บางตลาด เพื่อสร้างท่าเรือ ซึ่งครอบคลุมบริเวณวัดหน้าโบสถ์ และ วัดเชิงท่า ทางกรมชลประทานจึงได้สร้างวัดชลประทานรังสฤษฏ์ให้ใหม่เป็นการทดแทน โบราณสถานของวัดหน้าโบสถ์ ยังมีพระอุโบสถเก่าซึ่งมีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังด้วย ในพระอุโบสถมีพระประธานค่อนข้างสมบูรณ์ ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโต” เทศบาลนนทบุรีและกรมศิลปากร ได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น “พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์” โดยมีพระอุโบสถของวัดหน้าโบสถ์ และ ศาลเจ้าพ่อเสืออยู่ด้านข้างของวัด เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพนับถือของผู้คนในบริเวณนั้นมาก และ บุคคลทั่วไปที่ได้รับรู้จากการเล่าประวัติความเป็นมาของวัดเชิงท่าจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆกันมาได้ไปกราบไหว้ จนถึงปัจจุบันนี้.

พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก

พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก
พระกรุวัดเชิงท่า นนทบุรี พิมพ์พระประธาน เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก

[ecwid widgets=”productbrowser search minicart” categories_per_row=”3″ grid=”10,3″ list=”60″ table=”60″ default_category_id=”26080265″ default_product_id=”0″ category_view=”grid” search_view=”list” minicart_layout=”MiniAttachToProductBrowser”]