หลวงพ่อทับ วัดอนงค์

การแบ่งพิมพ์ พระปิดตาเมฆสิทธิ์ หลวงพ่อทับ วัดอนงค์

” พระปิดตา เนื้อเมฆสิทธิ์ ” หลวงพ่อทับ เทหล่อไว้หลายพิมพ์ แต่หลักๆจะแบ่งเป็น ” พิมพ์ต้อ พิมพ์ชะลูด พิมพ์เศียรแหลม พิมพ์นั่งยอง พิมพ์มหาอุตม์ ” โดยพิมพ์ต้อ ยังแบ่งออกเป็น ” พิมพ์ต้อใหญ่ พิมพ์ต้อกลาง พิมพ์ต้อเล็ก ” ( บางองค์เล็กมาก เรียกว่า พิมพ์จิ๋ว )

ลูกอมเมฆสิทธิ์ และ พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนค์

นอกจากนี้แต่ละพิมพ์ยังพบได้ทั้ง ” แบบแต่ง และ แบบไม่แต่ง “

ทั้งนี้พระแบบไม่แต่งจะได้ความนิยมสูงกว่า เพราะสามารถพิจารณารายเอียดในพิมพ์ดั้งเดิม ตลอดจนคราบผิวเก่าเดิมๆได้ง่ายกว่า ในขณะที่พิมพ์แต่งจะได้เปรียบในเรื่องความคมชัดสวยงาม มีเนื้อหาวรรณะผุดผ่อง เพราะถูกขัดแต่งโดยฝีมือช่าง

พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงคฯ
อย่างไรก็ตาม พระปิดตา เนื้อเมฆสิทธิ์ ทุกพิมพ์ทั้ง แบบแต่ง และ แบบไม่แต่ง ” ต้องพิจารณาลักษณะเนื้อพระซึ่งมีคุณสมบัติความเนียนมัน และ สีสันเฉพาะตัวเป็นส่วนสำคัญอีกด้วย ”

พระปิดตาพิมพ์นั่งยอง หลวงพ่อทับ วัดอนงคฯ
พระปิดตาเมฆสิทธิ์ หลวงพ่อทับ วัดอนงค์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ พิมพ์ต่างๆ พระปิดตาหลวงพ่อทับ พิมพ์ต่างๆ