พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ท่านสร้างแจกแก่ชาวบ้าน ที่ร่วมบริจาคทุนบูรณะสิ่งก่อสร้างภายในวัด การสร้างพระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ของท่านสร้างหลายวาระ จำนวนครั้งละไม่มาก สันนิษฐานว่า “เริ่มสร้างพระในช่วงก่อสร้างพระอุโบสถ วัดสะพานสูง ปี 2397” และสร้างเรื่อยมาจนถึงท้ายอายุขัยของ หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง โดยมี หลวงปู่กลิ่น ผู้เป็นศิษย์เอกเป็นแม่งานดำเนินการ.

 หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง

 

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง