พระกริ่งไพรีพินาศ พ่ายฤทธิ์ วัดบวรนอเวศวิหาร ปี 2557

พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระกริ่งไพรีพินาศพ่ายฤทธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี2557

พิธีพุทธาภิเษก – พิธีปลุกเสก

พิธีพุทธาภิเษก – พิธีปลุกเสก จัดอย่างยิ่งใหญ่เข้มขลัง ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2557 จัดสร้างด้วยชนวนมวลสารวัตถุมงคลสำคัญ ที่เป็นตำนานหลายรุ่นของวัด ใต้ฐานประทับชื่อพระไพรีพินาศ และ หมายเลขกำกับทุกองค์

พระกริ่งไพรีพินาศพ่ายฤทธิ์ รุ่นนี้จัดสร้างเพื่อน้อมถวายเป็น พระสังฆบิดรบูชาอภิมานสักการะสมนาคุณ ที่ได้ร่วมสมทบทุนหล่อพระประธานประจำอุโบสถดิน จ.ยโสธร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับประทานนามว่า “พระพุทธสิริยโสธรญาณสังวรสังวรมงคลศตวรรษ” ถวายไว้เป็นสมบัติแผ่นดิน ในนามศิษยานุศิษย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

ปลุเสกเดี่ยว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดย พระเดชพระคุณพระเทพสารเวที อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช และ พระอาจารย์เดชา สิรินฺโท เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง จ.ยโสธร

พระกริ่งไพรีพินาศ พ่ายฤทธิ์ วัดบวรนอเวศวิหาร ปี 2557

พุทธคุณพระกริ่งไพรีพินาศพ่ายฤทธิ์

พุทธคุณเด่นในด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปลอดภัย และ มากด้วยประสบการณ์สูง จึงเหมาะสำหรับผู้ที่อยากให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า หรือ ผู้ที่ไฝ่หาทางด้านการเสี่ยงโชคลาภทุกชนิด ควรมีไว้บูชา พกพาติดตัวไว้ ทั้งผู้ที่นิยมและศรัทธา รวมถึงผู้นำ นักการปกครองผู้บังคับบัญชา หรือ นักบริหารทุกระดับชั้น ข้าราชการทุกตำแหน่ง ทุกประเภทไม่ว่าชั้นผู้ใหญ่ ชั้นผู้น้อย นายทหารทุกเหล่าทัพ ( โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติภารกิจอยู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ) ตำรวจ ครูบาอาจารย์ นักพูด นักขาย นักเจรจา ดารา นักร้อง นักแสดง ผู้ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนคนอื่นทุกประเภท นักกิฬา คนค้าขาย ประชาชนทั่วไป ควรมีไว้บูชา ดีนักแล

พุทธคุณแรง คุ้มค่าเกินราคา กับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การมีชื่อเสียง มีตำแหน่งงานที่สูงขึ้น มีโชคลาภ และ เป็นมหาเสน่ห์ มหานิยมที่แรงมากๆ ฯลฯ…

พระกริ่งไพรีพินาศ พ่ายฤทธิ์ วัดบวรนอเวศวิหาร ปี 2557
พระกริ่งไพรีพินาศ พ่ายฤทธิ์ วัดบวรนอเวศวิหาร ปี 2557 ใต้ฐานมีชื่อ พระไพรีพินาศ หมายเลขกำกับทุกองค์ พระกริ่งไพรีพินาศ พ่ายฤทธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2557 ใต้ฐานมีชื่อ พระไพรีพินาศ หมายเลขกำกับทุกองค์