ท้าวเวสสุวรรณ ราชันย์เศรษฐี สวนป่าเทพประสิทธิ์

ท้าวเวสสุวรรณ ราชันย์เศรษฐี สวนป่าเทพประสิทธิ์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ท้าวเวสสุวรรณ ราชันย์เศรษฐี สวนป่าเทพประสิทธิ์

อธิษฐานจิต

อธิษฐานจิตโดย หลวงปู่เคน สุมงฺคโล สำนักปฏิบัติธรรม ลานบุญแก่นสวรรค์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ประธานจัดสร้าง 

พระอาจารย์มานิต เตชวโร สวนป่าเทพประสิทธิ์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ท้าวเวสสุวรรณ ราชันย์เศรษฐี ธนบดี จ้าวทรัพย์มงคลนามแห่งความร่ำรวย ผู้เป็นใหญ่เหนือภูติปีศาจทั้งปวง จอมเทวาสูรผู้ได้รับพรให้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์เทวโลก

ท้าวเวสสุวรรณ จตุมหาราชิกา จอมเทวาสูร ผู้เป็นจ้าวขุมทรัพย์แห่งเทวโลก มหาเทวาพระญายักษ์ ผู้เปล่งวาจานอบน้อมแด่ พระรัตนไตรผู้ถวายบทสวดภาณยักษ์แด่ พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ได้รับพุทธพยากรณ์ และ ยกย่องนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย สมบูรณ์พูนสุขจากสุดยอดแห่งเทวาศาสตร์ สู่สุดยอดแห่งเทวาศิลป์ แห่งความอลังการ

ท้าวเวสสุวรรณ ราชันย์เศรษฐี สวนป่าเทพประสิทธิ์
ท้าวเวสสุวรรณ ราชันย์เศรษฐี สวนป่าเทพประสิทธิ์