เทพจตุคาม ครูบากฤษณะ พิมพ์นำฤกษ์ 2550

เทพจตุคาม ครูบากฤษณะ องค์ครู พิมพ์นำฤกษ์

มหาเทวะองค์รามเทพ หรือ เทพจตุคาม องค์ครู พิมพ์นำฤกษ์ชุดนี้ รูปลักษณ์เทพประทับบรรลังราหูนาคคู่ องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ สร้างที่สำนักฯ เป็นชุดพานสักในพิธีไหว้ครู ปี พ.ศ.2550

มหาเทวะองค์รามเทพ หรือ เทพจตุคาม รุ่นวันแห่งความร่ำรวย “รวย” “รวย” พิธีมหาพุทธาพิเษกครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ชุดนี้เป็นพิมพ์หยดน้ำทิพย์ มีขนาด 5×5 ซม. น้ำหนัก 40 กรัม , มี 4 สีคือ สีแดง ( เบิกฤกษ์ หรือ นำฤกษ์ ) , สีขาว , สีดำ และ สีฟ้า ( มั่งมี ) ครูบาครูบากฤษณะ ท่านสร้างขึ้นมาเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ นำไปบูชา อธิษฐานขอพร เพื่อความเจริญรุ่งเรือง และ ความสำเร็จอันเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิตและครอบครัว

เทพจตุคาม ครูบากฤษณะ พิมพ์นำฤกษ์ 2550

เทพจตุคาม ครูบากฤษณะ พิมพ์นำฤกษ์ 2550
เทพจตุคาม ครูบากฤษณะ พิมพ์นำฤกษ์ 2550
เทพจตุคาม ครูบากฤษณะ พิมพ์นำฤกษ์ 2550
เทพจตุคาม ครูบากฤษณะ พิมพ์นำฤกษ์ 2550
เทพจตุคาม ครูบากฤษณะ พิมพ์นำฤกษ์ 2550
ครูบากฤษณะ อินทวันโณ