งั่งพรายมหาเสน่ห์ เนื้อว่าน อาจารย์ดม หลานวงษ์ ฆราวาสจอมขมังเวทย์ แห่งบุรีรัมย์ ปี 61

วิชาไสยศาสตร์

ไสยศาสตร์เป็นวิชาแขนงหนึ่งที่ประณีตลึกลับ การที่จะทำหรือเรียนวิชาแห่งพลังเวทมนต์นั้น มันเกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลต่างๆ จะต้องถือหลักสำคัญ เช่น การทำตะกรุด เสื้อยันต์ พระเครื่อง พิศมร และผ้าประเจียด เป็นต้น…ฯลฯ… ต้องทำขึ้นให้ถูกต้องตามวิธีที่ท่านอาจารย์เกจิ ครูไสยศาสตร์ วางไว้ทุกประการ และมีความศรัทธาในไสยเวทย์นั้นๆว่าเข้มขลัง เป็นจริง มิฉะนั้นของที่ทำนั้นก็หามีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ ส่วนการใช้นั้นก็ต้องใช้ด้วยความเชื่อมั่นเช่นเดียวกันจึงจะมีประสิทธิผล อาทิ จะทำการลงยันต์เป็นผ้าประเจียด สำหรับกันตัวหรืออยู่ยงคงกระพันชาตรี ก็ต้องปรุงใจให้แข็งแกร่งกล้า ประดุจเพชรหรือหิน แล้วจึงเริ่มมากระทำตามวิธีการลงยันต์ ตลอดจนการปลุกเสกถูกต้องตามวิธี

ถ้าจะทำให้เป็นมหาเสน่ห์หรือมหานิยม ก็ต้องปรุงใจให้อ่อนละมุนไม่มีโลภ โกรธ หลง ทำใจให้สดชื่น ผ่องใส ประกอบไปด้วยความเมตตา กรุณา นั่นแหละจึงจะเป็นเมตตามหาเสน่ห์นิยมอย่างแท้จริง

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า หลักสำคัญก็ใจ ต้องมีดวงใจใสสะอาด มีความเชื่อมั่นจริง ต้องตามวิธี และพิธีกรรมที่ถูกต้อง ให้ใช้ความเชื่อมั่น จะสัมฤทธิ์ผลดังใจปรารถนาทุกประการ.

พิธีพุทธาภิเษกวัดถุมงคล หลวงพ่อทวด ณ กลางทะเลแสมสาร อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ระยอง 6 เมษายน 2557

การใช้ไสยศาสตร์

ไสยศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังวิญญาณและความเชื่อเหนือธรรมชาติในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมมนุษย์ โดยมีความเชื่อว่ามีการใช้พลังวิญญาณลึกลับสำหรับการรักษา การเปลี่ยนแปลงสภาพหรือสภาวะทางจิต รวมถึงการคาดการณ์อนาคต

ไสยศาสตร์มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้เวทมนตร์ คาถาอาคม และความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดา หรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติปกติซึ่งแตกต่างจากวิทยาศาสตร์ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยกฎและทฤษฎีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์

การศึกษาไสยศาสตร์จึงเป็นการทำความเข้าใจระบบความเชื่อและวัฒนธรรม ที่ไม่สามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ปกติ ซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา

พิธีพุทธาภิเษกวัดถุมงคล หลวงพ่อทวด ณ กลางทะเลแสมสาร อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ระยอง 6 เมษายน 2557

พลังของไสยศาสตร์

พลังการรักษาและเยียวยา : ในไสยศาสตร์มีความเชื่อว่าสามารถใช้เวทมนตร์และคาถาอาคมเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น การขจัดเอาสิ่งชั่วร้ายออกไป การปลุกเสกให้เข้มแข็งขึ้น หรือการสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกายและจิตใจ

พลังการเปลี่ยนแปลงสภาพ : ความเชื่อในไสยศาสตร์ยังครอบคลุมถึงการใช้เวทมนตร์เพื่อเปลี่ยนสภาพของบุคคล สิ่งของ หรือสภาพแวดล้อม เช่น การแปลงร่างเป็นสัตว์ การทำให้อยู่ในภาวะสงบ หรือการดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ

พลังการทำนายอนาคต : ในไสยศาสตร์มีความเชื่อว่าผู้ที่มีความสามารถพิเศษสามารถใช้ศาสตร์ลี้ลับต่างๆ เพื่อทำนายอนาคตของบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การดูดวง การทายนิสัย หรือการเปิดโชคลางต่างๆ ความเชื่อมั่นในพลังของไสยศาสตร์นี้ได้รับการสืบทอดและเผยแพร่ผ่านความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช้านาน แม้จะไม่ได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ตาม.

มีดหมออาคมล้านนา ทำจากตะปูสังฆวานร

มีดหมออาคมล้านนา ทำจากตะปูสังฆวานร พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จ.ตาก

 สร้างจำนวนจำกัดเพียง 99 เล่มเท่านนั้น เพราะตะปูมีจำกัดและหายาก ขั้นตอนและวิธีการสร้างค่อนข้างยาก มีดหมออาคมล้านนาชุดนี้ ทำจากตะปูอาถรรพ์สู่มีดอาคม , มีดหมอตะปูสังขวานร  ด้ามเขาควายเผือกฟ้าผ่าเก่า  ทำจากตะปูสังขวานร อายุเก่าหลาย 100 ปี พระอาจารย์กอบชัย ท่านทำเองทุกขั้นตอน จารอักขระมือ ปลุกเสกเดี่ยว

ในอดีตสมัยก่อนๆนั้น ตะปูสังฆวานรใช้ตอกยอดเจดีย์ ตอกอุโบสถ เพื่อยึดไม้ มิให้พังทะลาย ชาวล้านนาโบราณถือว่าเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่ง และมีความเชื่อว่า การพกพา ตะปูสังฆวานรนี้ จะสามารถป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ และสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆ แก้ดวงตก จากร้ายกลายเป็นดี  อีกทั้งยังแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี  เหตุที่ว่ามีคุณสมบัติหรือพุทธคุณรอบด้านดังนี้ เพราะก่อนจะใช้ตะปูสังฆวานรนี้ตอกบนยอดเจดีย์หรืออุโปสถสมัยนั้นได้ ต้องผ่านการปลุกเสกก่อน แม้แต่เวลาจะถอนก็ต้องจุดธูปขออนุญาตก่อน

อีกทั้งยังผ่านการกราบไหว้บูชาจากเกจิคณาจารย์ และประชาชนทั่วไป มาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปี

เพราะเหตุนี้ จึงถือได้ว่า ตะปูสังฆวานร เป็นเครื่องรางอีกชนิดที่หายาก และไม่ค่อยพบเจอได้บ่อยนัก

ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้ด้วย สาธุๆ

พระอาจารย์กรอบชัย วัดแม่ยะ จ.ตาก

ขั้นตอนการทำมีดหมออาคมจากตะปูสังฆวานร

ตะปูสังฆวานร พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จ.ตาก

ตะปูสังฆวานร พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จ.ตาก
ขั้นตอนการเผาตะปูสังฆวานร เพื่อจะตีให้แบนก่อนทำให้เป็นรูปร่างมีดหมอ
ขั้นตอนการตีตะปูสังฆวานร ของ พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จ.ตาก
ขั้นตอนการตีตะปูสังฆวานร ของ พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จ.ตาก

ขั้นตอนการตีตะปูสังฆวานร ของ พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จ.ตาก
ขั้นตอนการตีตะปูสังฆวานร ของ พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จ.ตาก
การเผาตะปูสังฆวานร และตีจนเกือบเสร็จสมบูรณ์
การเผาตะปูสังฆวานร และตีจนเกือบเสร็จสมบูรณ์
การเผาตะปูสังฆวานร และตีจนเกือบเสร็จสมบูรณ์
เขาควายเผือกฟ้าผ่า ที่ใช้ทำด้ามมีดหมออาคมล้านนา
การเผาตะปูสังฆวานร ในความร้อนสูง
การเผาตะปูสังฆวานร ในความร้อนสูง
มีดหมออาคมล้านนา ทำจากตะปูสังฆวานร
มีดหมออาคมล้านนา ทำจากตะปูสังฆวานร
มีดหมออาคมล้านนา ทำจากตะปูสังฆวานร