พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55

พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55

มวลสารที่ใช้ในการสร้าง พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55 ได้แก่ :

– ฉนวนอาถรรภ์  เหล็กทิ่มผี  ตะปูสังฆวานร  ตะปูโรงผี

– แผ่นฉนวนยันต์  ยันต์โสฬส  ยันต์นเรศวรปราบหงสา  ยันต์แปดทิศ  ยันต์เกาะเพชร  ยันต์หุ่นพยนต์  ยันต์นะ108  ยันต์เมตตามหานิยม  ผงว่านดอกทอง  ว่านจูงนาง  ว่านเสน่ห์จันทร์ขาวแดง  ลูกสวาท  ว่านเพชรน้อย  ว่านกิ้งกางดง และ ว่านร้อยแปด

พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55

วิธีบูชาพ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์

ก่อนนำเข้าบ้าน บอกกล่าวกับเจ้าที่บ้านด้วยธูป 5 ดอก บอกกล่าวกับเจ้าที่ว่าลูกได้นำพ่อพยนต์ดำ ก็ขออนุญาตนำเข้าบ้าน เข้ามาเพื่อช่วยป้องกันคุ้มครองรักษาทรัพย์สิน คุณผี คุณคน คุณไสย์ ทำมาค้าขายให้โชคลาภ

– การบูชาก็ให้กับข้าว เหล้าขาว กุ้งพล่า ปลายำ เป็นของเซ่น ถวาย

คาถาถวาย ( ตั้งนะโม 3 จบ )

สะอะนิโส  สุสิ  สิสัง  เอตัง  สะติง  (ถ้าไม่มีเวลาก็ให้เรียกกินกับเราด้วย)

คาถาว่า  สุสิ  มุสิ  กะระ  สุสิ  (แล้วก็เรียกชื่อพ่อพยนต์ดำ)

  • พุทธคุณช่วยป้องกันสัตรูมิให้เข้าบ้าน , แคล้วคลาดปลอดภัย , รักษาทรัพย์สิน , เมตตามหานิยม , ช่วยดลจิตดลใจคน , ป้องกันคุณผี คุณคน คุณไสย์

พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55
พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55
พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55
พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55