แร่เหล็กไหลเกาะล้าน

เหล็กไหลกับพลังพระจันทร์

ในการฝังแร่เหล็กไหลจะต้องเป็นข้างขึ้น คือพระจันทร์  ดังนั้นพิธีกรรมการฝังแร่เหล็กไหล จึงมักกระทำในคืนวันเพ็ญ หรือ ขณะที่พระจันทร์เดินทางเข้ามาใกล้โลกมากที่สุด เพื่อต้องการพลังอันเร้นลับจากพระจันทร์

พลังจากแสงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ นอกจากจะช่วยเพิ่มพลังให้แร่เหล็กไหลมีพลังอำนาจสูงสุดแล้ว  แสงพระจันทร์  ยังช่วยให้บาดแผลที่เกิดจากการฝังแร่เหล็กไหลสมานติดกันได้ราวอัศจรรย์  พิธีกรรมการฝังแร่เหล็กไหล จึงมักประกอบในที่โล่งแจ้ง เพื่อที่จะได้รับพลังจากพระจันทร์ได้อย่างเต็มที่

ความเร้นลับของพลังอำนาจของพระจันทร์นั้นมีต่อ แร่เหล็กไหลเป็นอย่างมาก  แสงของพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ นั้นช่วยเพิ่มพลังให้กับแร่เหล็กไหล ช่วยสมานบาดแผล  และพลังแสงจันทร์ ยังทำให้น้ำผึ้งป่า กลายเป็น น้ำผึ้งพระจันทร์ ที่มีความหอมหวานกว่าน้ำผึ้งป่า ทั่วไป

เหล็กไหลที่นำมาเข้าพิธีการเสพน้ำผึ้ง และอาบแสงจันทร์

เหล็กไหลที่นำมาเข้าพิธีการเสพน้ำผึ้ง และอาบแสงจันทร์ ในคืนจันทร์เพ็ญ ซึ่งจะทำให้แร่เหล็กไหลมีอานุภาพในตัวสูงมากขึ้น

เหล็กไหลอาบแสงจันทร์ และเสพน้ำผึ้งพระจันทร์

แร่เหล็กไหลทุกชนิดจำเป็นจะต้องมี พิธีกรรมในการอาบแสงจันทร์ และพิธีการเสพน้ำผึ้งพระจันทร์  เพื่อเป็นการเรียกพลังภายในแร่เหล็กไหลใหกลับมีพลังขึ้นมา  หากแร่เหล็กไหลไม่ได้รับการอาบแสงจันทร์ และไม่ได้เสพน้ำผึ้งเป็นเวลานานๆ แร่เหล็กไหลจะเริ่มเปลี่ยนสภาพความเงางามของ แร่เหล็กไหลจะลดน้อยลงจนกระทั่งกลายเป็น เหล็กไหลตายซาก ที่ขาดพลังชีวิต และผุพังไปในที่สุด

ผู้ที่ฝังแร่เหล็กไหลไว้ภายในร่าง จึงต้องเข้าพิธีการอาบน้ำเพ็ญ ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง  เพื่อให้แร่เหล็กไหลที่ฝังอยู่ภายในร่างกายได้รับพลังจากพระจันทร์  ที่ถ่ายพลังผ่านธาตุน้ำมาเป็น น้ำเพ็ญ และในพิธีอาบน้ำเพ็ญ  ยังมีการถวายน้ำผึ้งป่ากลางแจ้ง  เพื่อให้แร่เหล็กไหลได้เสพน้ำผึ้ง ท่ามกลางแสงพระจันทร์ ในคืนวันเพ็ญ  ซึ่งพิธีกรรมอันสำคัญนี้ จะมีเพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้น คือ ในคืนวันลอยกระทง หรือ คืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทร์ เดินทางเข้ามาใกล้โลกมากที่สุด  ดวงจันทร์จะตั้งฉากตรงในลานพิธี  แสงของพระจันทร์ จะมีพลังมากที่สุดช่วงเวลานี้

เหล็กไหลอาบแสงจันทร์และเสพน้ำผึ้งพระจันทร์

น้ำที่ได้เตรียมไว้ในภาชนะที่วางไว้ในลาน ก็จะกลายเป็นน้ำเพ็ญอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นน้ำมนต์ที่ได้จากพลังแห่งดวงจันทร์ในธรรมชาติ  น้ำผึ้งป่าที่วางไว้ในลาน เมื่อถูกแสงพระจันทร์  ก็จะกลายเป็นสภาพเป็น น้ำผึ้งพระจันทร์ ที่มีความหอมและความหวานมากกว่า น้ำผึ้งป่าโดยทั่วไป และ น้ำผึ้งพระจันทร์นี้เองเป็นของโปรดของแร่เหล็กไหล  แร่เหล็กไหลที่ถูกฝังอยู่ภายในร่างกาย จะส่งพลังออกมาเพื่อเสพความหอมและความหวาน ( เสพรสเสพกลิ่น ) จากน้ำผึ้งที่แปรสภาพเป็นน้ำผึ้งพระจันทร์ ทำให้แร่เหล็กไหลกลับมีพลังชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง.