พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ

พรายคู่มหาเสน่ห์ เนื้อผงอาถรรพ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน

พรายคู่มหาเสน่ห์ หลังเพชรพยาธร ฝังตะกรุด 1 ดอก เนื้อผงอาถรรพ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน , รูปแบบด้านหน้าเป็นพรายคู่ วิชาเฉพาะทางล้านนา ที่แตกต่างจากอิ้น แต่คุณวิเศษทางเสน่ห์ไม่ต่างกัน แตกต่างกันที่พรายคู่นั้นเป็นอักขระยันต์ล้อมเป็นตัวหญิงและชาย อีกทั้งยังล้อมรอบด้วยอักขระมนต์เสน่ห์ มหานิยมล้วนๆ ด้านหลังเป็นรูปเพชรพญาธร ในอีกภาคหนึ่งที่ดีทางมหาลำเปิงเล่นคู่ดีนัก ล้อมด้วยมนต์อักขระสายเพชรพญาธรโดยเฉพาะ มวลสารเป็นผงอิทธิเจ ผงมหาละลวย ผงมหารำพึง ผงใจอ่อน อีกทั้งมีว่านเสน่ห์เก่า เก็บจากภาคเหนืออีกมากผสมลงไป ผงเสน่ห์ยาแฝดอาจารย์สายกะเหรี่ยง แตะแต้มด้วยน้ำมันสาริกาหาเหยื่อ ที่ปลุกเสกทับถมนานหลายปี ฝังด้วยตะกรุดเงินจารอักขระยันต์มหาวนเวียน ตามกล่าวไว้ว่า ให้คนที่พบที่เจอ วนเวียนเข้ามาอีกไม่ขาดสาย

พกพาไว้จะช่วยเสริมเสน่ห์ มหานิยม ต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน ติดต่อการงาน การค้า เจรจาราบรื่น มีแต่คนเมตตาเอ็นดูรักใคร่

คาถา : สุสิสุสัง ท่อง 9 จบ …แล้วอธิษฐาน

 พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ

พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พรายคู่มหาเสน่ห์ หลัง เพชรพญาธร เนื้อผงอาถรรพ์ ฝังตะกรุด1 ดอก รุ่นร่วมบุญ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ

เจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ แช่น้ำมันพราย พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ

เจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ แช่น้ำมันพราย พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ

เจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ แช่น้ำมันพราย พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 56 , ขนาด 3 x 1.5 Cm น้ำหนัก 10 กรัม

ใช้พกติดตัว เป็นเมตตา มหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม มหาลาภ แคล้วคลาด เสี่ยงโชคดีนักแลแก่ผู้บูชา

เจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ แช่น้ำมันพราย พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ

วิธีบูชาเจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์

 ก่อนนำเข้าบ้านให้จุดธูป 9 ดอก บอกกับเจ้าที่เสียก่อน

( ตั้งนะโม 3 จบ ) แล้วท่องคาถาว่า :

โอมเจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ ขอให้พิชิตโชค นาโมสังสิ นามะนัง สะมาโส โอมพิชิตพิชิต โอมชะนะชะนะ อะยะมหาลาโภ มหาลามิ ลาภมา โอมรวยรวย มหาลวยสวาหะ เอหิ จิตตัง ปิยังมะมะ

พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญวิทยาคมสาย ล้านนา และ สายภาคกลาง รู้ถ่องแท้อักขระเลขยันต์ มนต์พระคาถาทั้งตัวอักษรเมืองล้านนาโบราณ และ ตัวขอม.

เจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ แช่น้ำมันพราย พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
เจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ แช่น้ำมันพราย พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
เจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ แช่น้ำมันพราย พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
เจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ แช่น้ำมันพราย พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
เจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ แช่น้ำมันพราย พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญวิทยาคมสาย ล้านนา และ สายภาคกลาง รู้ถ่องแท้อักขระเลขยันต์ มนต์พระคาถาทั้งตัวอักษรเมืองล้านนาโบราณ และ ตัวขอม. พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญวิทยาคมสาย ล้านนา และ สายภาคกลาง รู้ถ่องแท้อักขระเลขยันต์ มนต์พระคาถาทั้งตัวอักษรเมืองล้านนาโบราณ และ ตัวขอม.

แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ

แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนทองแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 56

แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนทองแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 56 แกะจากไม้ตะเคียนทองอายุกว่า 100 ปี และมวลสารอาถรรภ์หลายอย่างด้วยกันได้แก่ ผงพรายท้องกลม น้ำมันอาถรรภ์ ชิ้นอาถรรภ์ และ ผงอาถรรภ์ต่างๆ

พุทธคุณใช้ดีในทางให้โชคลาภ กิจการดี ร่ำรวย เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันสัตรูมิให้เข้าบ้าน

แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ

วิธีการบูชาแม่นางพรายชะบาทอง

ก่อนนำเข้าบ้าน บอกเล่าเจ้าที่ด้วยธูป 5 ดอก บอกกับเจ้าที่ว่า ลูกได้นำแม่ชะบาทองมา ก็ขออนุญาตนำเข้าบ้าน เข้ามาเพื่อเสริมโชคลาภ เสริมลาภ

คาถาบูชา ( ตั้งนะโม 3 จบ )

สะอะนิโส  สุสิ  สุสัง  อตัง  สะติง

แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
แม่นางพรายชะบาทอง ไม้ตะเคียนแกะ แช่น้ำมันอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ ปี 56 วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ

 

พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55

พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55

มวลสารที่ใช้ในการสร้าง พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55 ได้แก่ :

– ฉนวนอาถรรภ์  เหล็กทิ่มผี  ตะปูสังฆวานร  ตะปูโรงผี

– แผ่นฉนวนยันต์  ยันต์โสฬส  ยันต์นเรศวรปราบหงสา  ยันต์แปดทิศ  ยันต์เกาะเพชร  ยันต์หุ่นพยนต์  ยันต์นะ108  ยันต์เมตตามหานิยม  ผงว่านดอกทอง  ว่านจูงนาง  ว่านเสน่ห์จันทร์ขาวแดง  ลูกสวาท  ว่านเพชรน้อย  ว่านกิ้งกางดง และ ว่านร้อยแปด

พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55

วิธีบูชาพ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์

ก่อนนำเข้าบ้าน บอกกล่าวกับเจ้าที่บ้านด้วยธูป 5 ดอก บอกกล่าวกับเจ้าที่ว่าลูกได้นำพ่อพยนต์ดำ ก็ขออนุญาตนำเข้าบ้าน เข้ามาเพื่อช่วยป้องกันคุ้มครองรักษาทรัพย์สิน คุณผี คุณคน คุณไสย์ ทำมาค้าขายให้โชคลาภ

– การบูชาก็ให้กับข้าว เหล้าขาว กุ้งพล่า ปลายำ เป็นของเซ่น ถวาย

คาถาถวาย ( ตั้งนะโม 3 จบ )

สะอะนิโส  สุสิ  สิสัง  เอตัง  สะติง  (ถ้าไม่มีเวลาก็ให้เรียกกินกับเราด้วย)

คาถาว่า  สุสิ  มุสิ  กะระ  สุสิ  (แล้วก็เรียกชื่อพ่อพยนต์ดำ)

  • พุทธคุณช่วยป้องกันสัตรูมิให้เข้าบ้าน , แคล้วคลาดปลอดภัย , รักษาทรัพย์สิน , เมตตามหานิยม , ช่วยดลจิตดลใจคน , ป้องกันคุณผี คุณคน คุณไสย์

พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55
พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55
พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55
พ่อพยนต์ดำโลหะอาถรรภ์ พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 55