กุมารทองเจ้าสัมฤทธิ์ เนื้อทองแดง พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 56

กุมารทองเจ้าสัมฤทธิ์ เนื้อทองแดง พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 56

พระอาจารย์ศุภสิทธิ์ สุภสิทฺโธ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญวิทยาคมสาย ล้านนา และ สายภาคกลาง รู้ถ่องแท้อักขระเลขยันต์ มนต์พระคาถาทั้งตัวอักษรเมืองล้านนาโบราณ และ ตัวขอม.

กุมารเจ้าสัมฤทธิ์ เนื้อทองแดง พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน สร้างจากโลหะอาถรรภ์ มีไว้บูชาจะเป็นเมตตา มหานิยม มหาลาภ มหาเสน่ห์ ค้าขายร่ำรวย แคล้วคลาด เสี่ยงโชคดีนักแล

กุมารทองเจ้าสัมฤทธิ์ เนื้อทองแดง พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 56

วิธีบูชากุมารเจ้าสัมฤทธิ์

  • คาถาถวาย ( ตั้งนะโม 3 จบ )

โอมนะจะกาลัง  โอมกุมาระ   กุมารทองลูกพ่อ  มารีบโภชนา  ปิยังมะมะ (ถ้าไม่มีเวลาก็ให้เรียกกินกับเราด้วย)

  • คาถาว่า สุสิ มุสิ กะระ สุสิ ( แล้วก็เรียกชื่อกุมาร )

กุมารทองเจ้าสัมฤทธิ์ เนื้อทองแดง พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 56
กุมารทองเจ้าสัมฤทธิ์ เนื้อทองแดง พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 56
กุมารทองเจ้าสัมฤทธิ์ เนื้อทองแดง พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ ปี 56