พระสังกัจจายน์

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ขอลาภ

กัจจายะนะ  นะหาเถโร  เทวะตานะระ  ปูชิโต  โสระโห 

ปัจจะยาทิมหิ  มะหาลาภัง  ภะวันตุเม  ลาเภนะ  อุตะโมโหติ  โสระโห

ปัจจะยาทิมหิ  มะหาลาภัง  สัพพะลาภา  สะทาโสตถิ  ภะวันตุ เม

พุทธคุณ เมตตา มหาลาภ มหาโชค แคล้วคลาด ค้าขายเป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม และ อุดมด้วยสติปัญญา

พระสังกัจจายน์

พระสังกัจจายน์

(เพิ่มเติม…)

พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ

มูลเหตุแห่งการเกิดพระปิดตา

พระปิดตา หรือ พระควัมบดี นั้น บางคนเข้าใจว่า มีพระปิดตาแล้วจะปิดโชคปิดลาภ  บ้านใดมีสตรีจะทำให้คลอดลูกยาก  ซึ่งเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จากความเป็นจริงอยู่มาก  จริงๆแล้ว พระปิดตานั้นนับเป็นปางหนึ่งขององค์ พระสังกัจจายน์ หนึ่งในอสีติมหาสาวก

พระสังกัจจายน์เป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิตในกรุงอุชเชนี  ท่านผู้มีรูปร่างงดงาม ผิวเหลืองดุจทองคำ !!

พระสังกัจจายน์

ในสมัยพุทธกาล  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยกย่องว่าท่านมีความเป็นเลีศด้วยปัญญา มากด้วยโภคทรัพย์  มีความสามารถในทางอธิบายธรรมให้เข้าใจโดยง่าย  จะเดินทางไปในถิ่นทุรกันดาร มักไม่ขาดแคลนอาหาร  แม้แต่ทวยเทพยังมาปรนนิบัติ  แต่ด้วยความงาม และ สติปัญญาอันเป็นเลีศ  มักมีการเข้าใจผิดว่า องค์พระสังกัจจายน์ นั้นเป็น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แม้แต่องค์สักกเทวราชผู้เป็นใหญ่ ในชั้นฟ้ายังหลงเข้าใจผิดกราบไหว้เป็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า

พระสังกัจจายน์

เหตุที่ พระสังกัจจายน์ บิดเบือนร่างกายของท่านให้ทรามลง  กล่าวกันว่าเพราะ เศรษฐีโสเรยยะ หลงไหลความงามที่ได้พบเห็น พระสังกัจจายน์  มีจิตอกุศลคิดอยากให้ภรรยาตนมีผิวกายเช่นนี้บ้าง หรือ ไม่ก็ให้เป็นภรรยาเขาก็ดี  ในทันทีที่เศรษฐีโสเรยยะคิดอย่างนั้นเอง  บาปแห่งอกุศลจิตที่ขาดความคารวะได้บันดาลให้ เศรษฐีโสเรยยะ กลายเป็นเพศหญิงในทันที  เศรษฐีโสเรยยะมีความอับอายเป็นอย่างมาก จึงได้หนีไปยังเมืองตักกสิลา  กระทั่งมีบุตร 2 คน

ต่อมา  เศรษฐีโสเรยยะ ได้มาสารภาพความผิดที่ได้คิดอกุศลต่อองค์ พระสังกัจจายน์   เศรษฐีโสเรยยะ จึงได้กลับมาเป็นเพศชายดังเดิม

พระสังกัจจายน์ ได้เล็งเห็นว่า ความงามได้ทำให้คนหลงใหลเข้าใจผิด  ท่านจึงได้เข้านิโรธสมาบัติ  คือการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง  ไม่เพ่งโทษผู้อื่น  อยู่ในเมตตาต่อมนุษย์ และ สัตว์ทั้งหลาย  ท่านได้สร้างอำนาจทางดวงจิตบังคับให้ร่างกายผิดไปจากรูปเดิม  ลำตัวสั้น  ท้องพลุ้ย  เตี้ยลง  ผิวพรรณก็คล้ำลง  ทรงปิดทวารทั้งเก้า  หู  ตา  จมูก  ปาก  ทวารหนัก  ทวารเบา  ไม่ยินดียินร้าย และ ปล่อยวางสิ่งทั้งมวล

พระปิดตา

โบราณาจารย์ ได้สร้างพระปิดตาซึ่งเชื่อว่าเป็นการเจริญรอยตามองค์ พระสังกัจจายน์ ที่อุดมไปด้วยเมตตา  โชคลาภ และ คงกระพันมหาอุด  คณาจารย์ทั้งหลาย ท่านได้ช่อนเร้นปริศนาธรรม ไว้ในพระปิดตา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา แก่ผู้รู้รสแห่งธรรมโดยแท้

ด้านหลังขององค์พระปิดตาทั้งหลายมักจะลงอักขระ  พุทโธ  ซึ่งแปลว่า  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน หรือ ยันต์อุ  บน  อุ ล่าง  ยันต์เฑาะว์  ยันต์นะ  ยันต์อิติ  มะอะอุ  นะโมพุทธายะ  จะภะกะสะ  ฯลฯ  เพื่อความเข้มขลังขององค์พระปิดตาให้เพิ่มเป็นทวีคูณ

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า ในปัจจุบัน พระปิดตาพิมพ์ใหญ่ วัดเครือวัลย์  มีการเช่าหากันในสนนราคาถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียว !!!

พระปิดตา