พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่พระประธาน

พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่

พระประธาน ลงรักปิดทอง

พระสมเด็จกรุวัดกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นพระสมเด็จที่ได้รับความนิยมในการเก็บเช่าบูชามากที่สุดในขณะนี้ เป็นพระสมเด็จที่สมเด็จโต เป็นผู้สร้าง เนื่องจากผ่านกาลเวลานานนับร้อยกว่าปีมาแล้ว มีการสันนิษฐานว่าพระชุดนี้สร้างราวปี พ.ศ.2411-2415 ซึ่งในขณะนั้น สมเด็จโต ท่านยังมีชีวิตอยู่ อายุพระประมาณ 150 ปี เนื้อพระแห้ง รักระเบิด , ในวงการพระเครื่องเริ่มเป็นที่แพร่หลาย และ เป็นที่ยอมรับกันมากแล้ว

พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่พระประธาน
พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่พระประธาน
ใบรายงานผลการทดสอบ พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ใบรายงานผลการทดสอบ พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

ประวัติ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตร ว่าที่สมุหนายก ได้อุทิศหน้าบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งแต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีภิกษุจีนพำนักอยู่ และ เรียกกันต่อๆมาว่า “หมู่บ้านกุฏิจีน” สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2368 และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า ” วัดกัลยาณมิตร ”

พระสมเด็จกรุวัดกัลยาฯ สร้างขึ้นและบรรจุกรุในเจดีย์ต้นสกุลกัลยาณมิตร และ สกุลประวิตร แตกกรุเมื่อปี 2551 พระผงสมเด็จกรุวัดกัลยาณมิตร วัดนี้พบมากมายหลายพิมพ์  พระกรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ถูกบรรจุเจดีย์ลักษณะเป็นกรุแห้ง หรือ กรุลอย องค์พระลักษณะคือ ผิวแห้ง เนื้อเปิดเห็นมวลสารชัดเจน รักระเบิด แตกต่างจากกรุวัดบางขุนพรหม(กรุเปียก) อย่างชัดเจน แบบพิมพ์พระใกล้เคียงกัน ดังนั้นท่านที่ศึกษาต้องแยกแยะกันให้ถูกต้อง

พระสมเด็จกรุวัดกัลยาณมิตร เป็นพระสมเด็จที่มีแบบพิมพ์คล้ายใกล้เคียง กับ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์นิยม พิมพ์ของหลวงวิจารย์ เจียรนัย เฮง เป็นอันมากอีกแบบพิมพ์หนึ่ง พระสมเด็จกรุวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หลังจากเจดีย์ในวัดกัลยาฯได้ถูกรื้อออก เมื่อต้นปี พ.ศ.2551 พบว่ามีพระพิมพ์สมเด็จ บรรจุอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก และ หลายพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น พิมพ์พระประธาน , พิมพ์ใหญ่เศียรโต , พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม , พิมพ์ทรงเจดีย์ , พิมพ์เส้นด้าย , พิมพ์ฐานแซม , พิมพ์ปรกโพธิ์ , พิมพ์ไกลเซอร์เล็ก , พิมพ์ไกลเซอร์ใหญ่ , พิมพ์อกครุฑ และ พิมพ์เกศไชโย ส่วนที่พบน้อยได้แก่ พิมพ์ไสยาสน์ , พิมพ์ใหญ่คู่หลังแบบ , พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก , พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่(เหมือนกับพิมพ์ใหญ่ของวัดสามปลื้ม) , พิมพ์สังกัจจายน์ นอกจากนั้นยังมีพิมพ์แปลกๆอีก แต่ไม่มากนัก , พระในกรุวัดกัลยาณมิตรยังมีแบบติดกันเป็นก้อน ก้อน 9 องค์ , ก้อน 12 องค์ , ก้อน 109 องค์ซึ่งพบน้อยมาก และ แบบเป็นองค์เดี่ยว ซึ่งแบบนี้มักจะลงรักปิดทองเป็นส่วนมาก

ภาพสะถานที่พบพระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ภาพสะถานที่พบพระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่พระประธาน
พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่พระประธาน
พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่พระประธาน
พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่พระประธาน
พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่พระประธาน องค์พระแห้ง รักระเบิด เก่าถึงยุค
พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่พระประธาน องค์พระแห้ง รักระเบิด เก่าถึงยุค
พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่พระประธาน องค์พระแห้ง รักระเบิด เก่าถึงยุค
พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พิมพ์ใหญ่พระประธาน องค์พระแห้ง รักระเบิด เก่าถึงยุค

 

พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521 รุ่นชุนดูฮวาน หลวงปู่โต๊ะ

พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521รุ่นชุนดูฮวาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521 รุ่นชุนดูฮวาน ที่มาของชื่อ รุ่นชุนดูฮวาน นี้มีที่มาจาก ท่านนายกชุนดูฮวาน (นายกประเทศเกาหลี) ท่านได้แขวน พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ นี้ตอนกลับจากเมืองไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(ร.9) ทรงพระราชทานให้เป็นที่ระลึก ครั้นที่ท่านนายกชุนดูฮวาน เป็นพระราชอาคันตุกะ มาเยือนเมืองไทย และ ครั้นพอไปถึงที่พักที่ประเทศเกาหลีนั้นตามกำหนดการ ท่านนายกชุนดูฮวาน จะต้องออกเดินทางไปเข้าประชุมที่ทำเนียบโดยเครื่องบิน และ เครื่องบินกลับมีเหตุขัดข้อง ติดเครื่องไม่ได้ โดยทางฝ่ายช่างเครื่องก็หาสาเหตุไม่พบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น จึงทำให้ไปร่วมประชุมไม่ทัน ครั้นพอถึงกำหนดเวลาที่ทำเนียบนัดประชุมก็เกิดระเบิดขึ้นทันที (มีผู้ก่อการร้ายวางระเบิดไว้) และในเวลาเดียวกันเครื่องบินกลับสามารถติดเครื่องได้ โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด พอข่าวเรื่องการก่อเหตุระเบิดที่ทำเนียบทราบถึง ท่านนายกชุนดูฮวาน ท่านจึงเกิดมีความศรัทธาอย่างลึกซึ้ง ถึงพุทธคุณของ พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ที่บังเกิดความน่าอัศจรรย์ให้ตัวท่านไปไม่ทันเวลาการประชุมครั้งนี้ ข่าวนี้ในขณะนั้นเป็นที่โจทย์ขานกันมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “สมเด็จชุนดูฮวาน” มาจนถึงปัจจุบัน

มวลสารในการสร้าง พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521 รุ่นชุนดูฮวาน

มวลสารที่ใช้ในการสร้าง พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521 รุ่นชุนดูฮวานนั้น คณะลูกศิษย์ได้นำเอาแร่ดำศักดิ์สิทธิ์มาถวาย หลวงปู่โต๊ะ และได้ทำการแกะบล็อก โดยแกะพิมพ์จากพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสน จึงเป็นที่มาของชื่อ “พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ” พระชุดนี้จัดสร้างเพื่อหาทุนสมทบสร้าง ศาสนะสถานที่วัดถ้ำสิงห์โตทอง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ๆ หลวงปู่โต๊ะ ท่านใช้ปฏิบัติกัมมัฏฐานเป็นประจำ , โดยหลวงปู่โต๊ะ ท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นเวลา 2 ปีเต็ม (2521-2523) อีกทั้งหลวงปู่โต๊ะ ท่านยังปรารภกับศิษย์ใกล้ชิดว่า ในตอนที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้น ท่านนิมิตเห็นเทวามาร่วมพนมมือไหว้เต็มไปหมด ในวัดถ้ำสิงห์โตทอง ดังนั้นพระชุดนี้ย่อมมีความวิเศษศักดิ์สิทธิ์แบบไม่ธรรมดา ขนาเทวดายังมาอำนวยอวยพรให้เลย

จำนวนการสร้างพระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521 รุ่นชุนดูฮวน

จำนวนการสร้างพระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521 รุ่นชุนดูฮวาน สร้างถวายให้แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(ร.9) จำนวน 999 องค์ ทำการบรรจุลงในกรุเพื่อสืบทอดพระศาสนาอีก 44,000 องค์ และได้นำออกให้บูชาจำนวน 3,000 องค์ ประกอบกับในเวลานั้นมีเหตุการณ์ของ ท่านนายกชุนดูฮวาน รอดพ้นจากภัยระเบิด ทำให้พระที่นำออกให้บูชาหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วัน ปัจจุบันพระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521 รุ่นชุนดูฮวานจึงถือว่าหาชมได้ยากมาก และ ได้มีการผลักดันบล็อกเสริม (บล็อก2) ชึ่งไม่ทันหลวงปู่โต๊ะ ท่านได้ปลุกเสกมาเล่นกัน สังเกตจากราคาที่เช่าหาจะแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นหากจะเช่าหาควรระวังเป็นพิเศษ

สิ่งควรสังเกตคือ สภาพพระโดยส่วนมาก พิมพ์จะไม่ค่อยคมชัด หาน้อยมากที่จะมี หน้า ตา หู จมูก ปาก ติดชัด , ผิวเนื้อจะไม่เรียบและไม่ละเอียด เนื้อจะออกสวกๆ โทนสีอมเทาดำ มีเม็ดแร่ดำประปลาย และ เศษตะไบพระกริ่งสายฟ้าปรากฏในองค์ไม่มากก็น้อย

พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521 รุ่นชุนดูฮวาน หลวงปู่โต๊ะ

พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521 รุ่นชุนดูฮวาน หลวงปู่โต๊ะ
พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521 รุ่นชุนดูฮวาน หลวงปู่โต๊ะ
พระสมเด็จเชียงแสนแร่ดำ ปี 2521 รุ่นชุนดูฮวาน หลวงปู่โต๊ะ