ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ 30 ฑัศ

ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ 30 ฑัศ

พระคาถาอาราธนา 

ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส พระนครศรีอยุธยา

ตั้ง นะโม 3 จบ น้อมระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์

อิติปาระมิตาติงสา  อิติสัพพัญญูมาดะตา  อิติโพธิมะนุษ์ปัตโต  อิติปิโสจะเตนะโม

นะโมพุทธายะ  นะมะพะธะ  จะภะกะสะ  นะมะอะอุ  พุทโธอะระหัง

(สวดภาวนา เช้า 1 จบ เรียกโชคลาภ เย็น 1 จบ ป้องกันเสนียดจัญไรทั้งปวง)

คุณวิเศษ ดีทางด้านให้โชคลาภ เงิน-ทอง-ค้าขายรุ่งเรือง  เมตตามหานิยม-มหาอำนาจ-วาสนา-บารมี แก่ตัวท่านเอง อีกทั้งยังคุ้มครอง ป้องกัน ปกปักรักษา มีพุทธคุณครอบจักรวาล.

หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส วิปัสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ 30 ฑัศ
ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ 30 ฑัศ
ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ 30 ฑัศ
ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ 30 ฑัศ
ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ 30 ฑัศ
ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ 30 ฑัศ
ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ 30 ฑัศ
พระคาถาอาราธนา ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ 30 ฑัศ พระคาถาอาราธนา ตะกรุดพระนเรศวรปราบศึก หลวงพ่อรักษ์ 30 ฑัศ
หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส วิปัสนา จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส วิปัสนา จ.พระนครศรีอยุธยา