ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์

ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำใย นครสวรรค์

ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำใย นครสวรรค์ , ตามธรรมชาติปูมีก้ามแข็งแรง หนีบอาหารเข้าปากรวดเร็วดุจจักรผัน ก้ามปูซ้าย-ขวา หากหนีบอะไรแล้ว เป็นไม่ปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาด ดังนั้น ปูหนีบทรัพย์ ของหลวงปู่เช้า ที่ท่านปลุกเสกให้หนีบเงิน หนีบทอง หนีบจับเงินทองมาได้ก็ไม่มีปล่อยให้หลุดรอดไปได้ จึงหาเงินหาทองเก่ง หาป้อนเข้าร้าน เข้าบ้าน เข้าบริษัท ผู้บูชาดุจจักรผันเช่นกัน หลวงปู่เช้าให้ช่างทำปูหนีบเงิน หนีบทอง ด้วยหินหยกพม่า เป็นกึ่งของขลัง กึ่งเครื่องประดับสวยงาม พ่อค้า แม่ขาย กลัดปูหยก ไว้กับตัว ค้าขายดีนักหนา หินหยกที่ทำปูเป็นหินหยกที่คนพม่านิยมนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป เหตุที่ใช้หินหยก เพราะมีความเย็น ปูหินหยก เมื่อตกไปอยู่ที่ไหน ก็สร้างความร่มเย็นเป็นสุขที่นั่น ยิ่งหนีบเงิน หนีบทองเก่งด้วยแล้ว ก็ร่มเย็นเป็นสุข และมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายด้วย หลวงปู่เช้า ปลุกเสกพระแบบโบราณทีละกำมือ พระผ่านมือหลวงปู่ทุกองค์.

 หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์ หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
 หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์

ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์
ปูหนีบทรัพย์ หนีบเงิน หนีบทอง เนื้อหินหยก หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำไย นครสวรรค์