วัวธนูในหีบสมบัติตำหรับเขาอ้อ วัดบ้านสวน

วัวธนูในหีบสมบัติต ตำหรับเขาอ้อ วัดบ้านสวน

วัวธนูในหีบสมบัติตตำหรับเขาอ้อ หลวงพ่อพรม วัดบ้านสวน เป็นเครื่องรางสำหรับเฝ้าบ้านเฝ้าเรือน เพิ่มพูนทรัพย์สิน ให้งอกทวีคูณ สิ่งอัปมงคลห้ามเข้า วัวธนูจะพุ่งสู่อากาสไปทำลายสิ่งชั่วร้าย ดุลธนูเพื่อปกป้องเจ้าของ

วัวธนูหีบสมบัติ วัวธนูคู่(ด้ายอาคมสีขาวตัวผู้ ,ด้ายอาคมสีส้มตัวเมีย)ในหีบสมบัติบรรจุ ทอง(เหรียญทองแดง)ความหมายคือร่ำรวยสมบัติ และข้าวเหนียวดำว่านยาตำรับเขาอ้อที่ตากแห้ง ความหมายคืออุดมสมบูรณ์ไม่อดอยาก

คาถาและวิธีบูชา

เวลาจะเดินทางออกจากบ้านไปต่างถิ่น ให้พกติดตัว จะแขวน หรือ พกไว้ในกระเปาเสื้อ แต่ต้องอยู่ต่ำกว่าพระเครื่อง หากเกิดเหตุไม่พึงประสง ให้เอาวัวธนูใส่ฝามือ แล้วอธิษฐานบอก หรือเรียก วัวเจ้าช่วยด้วย สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ก็จะมาลายหายไป ก่อนออกจากบ้านให้เสกคาถาดังนี้ :

อมอุตเทตะยัง  สะนะทิ

อมงัวธนู  ลูกแม่เฒ่ารักสาเจ้าจงดี  ผีสางสะเด็ดหนี  ขวักคร้าน

อมโคโน  มะหาโคโน

อมโคโส  มะหาโคโส

สันทะสันทิ  จันติ  อมมะหา  หิริโอตัปปะมันโนโน

สัปปฺริสาโลเก  เทวะธัมมาติอูจจะเร

เวทาสากฺ  กิสาทาเว

ทายัสสะ  ตะทะสา

ทิกกฺ  ทิสาสา

กุตะกุ  ภูตะพุ

โคสวาหะ  โสตถิเต  โหนตฺ

ชัยยะมัง  คะลานิ

– สวด 4 จบ ตั้งใจอธิษฐานขอให้สมหวังทุกประการ  ทุกวันให้ถวายน้ำบริสุทธ์ 1 แก้ว

วางใกล้เครื่องรางได้ทุกชนิด แต่ให้ต่ำกว่าพระพุทธ และ บูชาด้วยน้ำบริสุทธ์ทุกวัน

วัวธนูในหีบสมบัติตำหรับเขาอ้อ วัดบ้านสวน

วัวธนูในหีบสมบัติตำหรับเขาอ้อ วัดบ้านสวน
วัวธนูในหีบสมบัติตำหรับเขาอ้อ วัดบ้านสวน
วัวธนูในหีบสมบัติตำหรับเขาอ้อ วัดบ้านสวน
วัวธนูในหีบสมบัติตำหรับเขาอ้อ วัดบ้านสวน
วัวธนูในหีบสมบัติตำหรับเขาอ้อ วัดบ้านสวน