ผ้ายันต์ม้าเสพนางบูชาครู รุ่นแรก ครบรอบ 75 ปี ตำหรับครูบาวัง

ผ้ายันต์ม้าเสพนางบูชาครู รุ่นแรก ครบรอบ 75 ปี ตำหรับครูบาวัง

จารึกไว้ในแผ่นดิน ผ้ายันต์ม้าเสพนางบูชาครู จัดสร้างเป็นครั้งแรก รุ่นแรก ในรอบ 75 ปี ของอาจารย์เหลือ สิงห์คูณ ศิษย์เอกที่บวชอยู่กับหลวงพ่อครูบาวังนับ 10 ปี และ อาจารย์เหลือ สิงห์คูณ ท่านนี้ได้รับการครอบครูโดยตรง จาก หลวงพ่อครูบาวัง ( ปัจจุบัน อาจารย์เหลือ สิงห์คูณ มีอายุ 75 ปี ในพ.ศ.2561 ) วัตถุประสงค์การจัดสร้าง เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง คอยช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ มอบให้กับศูนย์ อพปร “ฝากไว้ในแผ่นดิน” (อำเภอบ้านตากยังไม่เคยมี)

ผสานพลังพุทธาคม กับ พระอาจารย์กอบชัย สุปภาโส ผู้สร้างตำนาน “ผ้ายันต์ม้าเสพนาง รุ่นดัชนี”อันลือลั่น ทั้งหมด 4 วาระ

ผ้ายันต์ม้าเสพนางบูชาครู รุ่นแรก ครบรอบ 75 ปี ตำหรับครูบาวัง

ผ้ายันต์ม้าเสพนางบูชาครู รุ่นแรก ครบรอบ 75 ปี ตำหรับครูบาวัง
ผ้ายันต์ม้าเสพนางบูชาครู รุ่นแรก ครบรอบ 75 ปี ตำหรับครูบาวัง พรหมเสโน วัดบ้านเด่น จ.ตาก
ผ้ายันต์ม้าเสพนางบูชาครู รุ่นแรก ครบรอบ 75 ปี ตำหรับครูบาวัง