วัดละหารไร่ หรือ วัดไร่วารี(ชื่อเดิม)จังหวัดระยอง

วัดละหารไร่ จ.ระยอง