พระคาถาพระอิศวร โอมนะมัสสิวายะ

พระอิศวร - พระศิวะเทพ