คาถาบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี-พระพุทธรูปปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้

พระประจำวันพฤหัสบดี