พระคาถาพระพรม โอมปะระเมสะนมัสการัม

เหรียญพระพรหมสี่หน้า-รุ่นแรก-พระอาจารย์จิ-วัดหนองหว้า-เพชรบุรี-ปี49 เนื้อทองแดง