คาถาบูชาพระประจำวันอังคาร-พระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือ ปางโปรดอสุรินทราหู

พระพุทธรูปปางไสยาสน์