คาถาบูชาพระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์-ปางถวายเนตร

พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์