คาถาบูชาพระประจำวันศุกร์-พระพุทธรูปปางลำพึง

พระพุทธรูปปางลำพึง