คาถาบูชาพระประจำวันพุธ(กลางวัน)-พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

พระประจำวันพุธ(กลางวัน)