คาถาบูชาพระประจำวันพุธ(กลางคืน)-พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

พระประจำวันพุธ(กลางคืน)