คาถาบูชาพระปรพจำวันจันทร์-พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

พระบูชาประจำวันเกิดวันจันทร์