หลวงพ่อเจียม-พระครูชลโธปมคุณมุนี

พระครูชลโธปมคุณมุนี (หลวงพ่อเจียม)วัดกำแพง อ.เมือง จ.ชลบุรี