หลวงพ่อปาน พุทฺธรกฺขิโต วัดเครือวัลย์ ชลบุรี

หลวงพ่อปาน พุทฺธรกฺขิโต วัดเครือวัลย์ อ.เมือง จ.ชลบุรี