หลวงพ่อทวี ( โป้ย ) อาภากโร

หลวงพ่อทวี ( โป้ย ) อาภากโร วัดใหม่พระยาทำ ชลบุรี