หลวงพ่อครีพ วัดอุทยานนที (วัดสมถะ)

หลวงพ่อครีพ วัดอุทยานนที(วัดสมถะ) อ.เมือง จ.ชลบุรี