หลวงปู่เฮี้ยง ปุณฺณจฺฉนฺโท หรือพระวรพรตปัญญาจารย์

พระวรพรตปัญญาจารย์ วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี