หลวงปู่เหมือน วัดกำแพง ชลบุรี

พระครูอุดมวิชชากร ( เหมือน อินฺทโชโต ) วัดกำแพง อ. เมือง จ. ชลบุรี