หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว

หลวงพ่อเผือก ปัญญาธโร วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ