หลวงปู่บุญมา ปุณฺณโก หรือพระครูโสภณกิจจาทร

พระครูโสภณกิจจาทร ( บุญมา ปุณฺณโก )วัดอุทยานนที (สมถะ) ชลบุรี