พระครูปลัดภุชงค์ ครุธมฺโม

พรัครูปลัดภุชงค์ ครุธมฺโม วัดช่องลม ชลบุรี