พระขุนแผนเจ็ดป่าช้า ของ หลวงพ่อแหยม

หลวงพ่อแหยม วัดดอนพุทรา นครปฐม