ประวัติ วัดบางขุนพรหม ( วัดใหม่อมตรส )

พระประธานในอุโบสถ วัดบางขุนพรหม (วัดใหม่อมตรส)