ประวัติอาจารย์โง้วกิมโคย

อาแปะโรงสี ( โง้วกิมโคย )