ประวัติหลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต ตอน 2

เหรียญที่ระลึกรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต ขอนแก่น