ประวัติหลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต ตอน 3

วัดอุดมคงคาคีรีเขต จังหวัดขอนแก่น