ประวัติหลวงพ่อผาง จิตฺตฺคุตฺโต

หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต ขอนแก่น